Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 6.2.2023 v 18.00 hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1, Slavkov u Brna

 

 

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů valné hromady

       - předsedající

       - mandátová a návrhová komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2022.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2022.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2022.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2023 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.                                               

Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

Připomínáme, že každý člen může zastoupit na základě plné moci maximálně 2 jiné nepřítomné členy. Formulář plné moci je přílohou této pozvánky.                               

Přílohy: Jednací a hlasovací řád, vzor čestného prohlášení       

 

 

                                                        

                                                         

                                                                Za Správní radu GCA

                                                                      JUDr. Jiří Kovář

                                                                       Prezident GCA

Vážené členky a vážení členové klubu,

dovolte mi, abych vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků v kruhu vašich blízkých, jak jménem svým tak jménem Správní rady a do nového roku hlavně zdraví, vše dobré a samozřejmě spoustu hezkých golfových zážitků.

                                                         Váš Jiří Kovář

 

 
  • hřiště otevřeno na zimní greeny- hrajeme spodní devítku (jamky č. 1,2,3,13-18)
  • půjčování buggy pozastavena
  • zámecká akademie uzavřena
Golfová recepce v Indoor Golf

Od 26.11.2022 golfová recepce přemístěna do indooru                          

Indoor Golf je otevřen denně 9:00 - 20:00 rezervace na tel.   +420 602 601 717 nebo na teetime.cz

Vážení majitelé veřejného členství,

výše ročních poplatků za veřejné členství pro rok 2023 bude schvalována na Valné hromadě 6.2.2023 a proto není možné platit poplatek za členství před koncem roku 2022 tak jako v minulých letech.                                                                                                        

Veřejná členství zůstanou v evidenci GCA a na ČGF do termínu úhrady ročních poplatků tj. 31.3.2023.

Informace o úhradě ročních poplatků Vám pošleme mailem po schválení Valnou hromadou a budou umístěny i na www.gca.cz.

 

Děkujeme za spolupráci.

SR GCA

V neděli 9.října se na hřišti v Olomouci odehrál poslední turnaj klubových družstev mládeže této sezóny. Tým GCA se v konkurenci 7 týmů umístil se scóre 527 na 1.místě s náskokem 69 ran před druhým Golf Clubem Olomouc.

 

Barvy klubu hájili hráči Agáta Křenková 68 ran, Štěpán Plášek 70 ran, David Hanák 71 ran, Marek Šmerda 77 ran, Oliver Hustin 78 ran, Veronika Černá 80 ran, nováček týmu David Šmerda a Tomáš Veverka shodně 83 ran.

V kategorii jednotlivců do 12 let obsadili první a druhé místo Marek a David Šmerdovi, v kategorii do 14 obsadili 1. a 2. místo Štěpán a Oliver, v kategorii do 16 let se Veronika umístila na 3. místě a Tomášovi patřila 4. příčka. V kategorii do 18 let triumfovala s náskokem 3 ran Agáta, druhé místo obsadil David.

Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

Odkaz na výsledky: https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=713433694

O víkenu proběhlo tradiční mistrovství Golf Clubu Austerlitz.

I přes nepříznivé počasí se dvoudenního turnaje zůčastnilo 57 členů, kteří změřili síly s nejlepšími 

hráči klubu.


V rozstřelu obhájila titul mistryně klubu Bára Šindelářová s počtem 149 ran.


V kategorii mužů se stal vítězem Štěpán Plášek se skóre 140 ran.

 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem hráčům za účast.

 

Kompletní výsledky zde:https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?id=701283367

 

Mistrovství klubu ve hře na rány 2022 

Ženy

1. Šindelářová Barbora

2. Křenková Agáta

3. Nebeská Lenka

Muži

1. Plášek Štěpán     

2. Černý Jaromír jun.

3. Frank Richard

Kadeti do 16 let - společná 

Plášek Štěpán

MID Amatéři

Kozáková Vladislav

Černý Jaromír jun.

Senioři

Kozáková Vladislava

Voronin Michal

Supersenior

Miroslav Kučerka

 

Mistrovství klubu ve hře na jamky 2022

 Ženy

 1. Křenková Agáta

 2. Nebeská Lenka

 3. Šindelářová Barbora

 Muži

 1. Hanák David

 2. Frank Richard

 3. Černý Jaromír jun.