Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

 

  • na letní greeny můžete hrát tyto jamky č. 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18
  • na jamkách č. 4,5,7,16 hrajeme provizorní zimní green - platí přísný zákaz na tyto jamky 
  • golfová recepce zůstává v indoor golf - nezapomeňte se odbavit
  • rezervace na teetime.cz nebo tel.: +420 602 601 717
  • buggy prozatím nepůjčujeme
  • zámecká akademie uzavřena

 

Hezkou hru !

Vážení členové GCA ,

dovolujeme si Vám oznámit  změnu v reciprocitě na golfovém hřišti ve Skalici (SK) a to:

  • řádný člen GCA může čerpat 5 x volný vstup  v období od 1.4. do 31.10. 2024
  • mimo uvedené období platí cena green fee dle platných ceníků resortu
  • členové, kteří byli členy k 31.12.2023, následně členství ukončili a stali se členy GC Skalica nemají možnost využití 5ti volných vstupů

 

Děkujeme a přejeme Vám úspěšnou golfovou sezónu

 

 

Informace o úhradě ročních příspěvků 2024

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2024 v Golfhotelu Austerlitz proběhla volební  Valná hromada GCA.

Prezidentem klubu byl zvolen Ing.Jaroslav Sedláček a členy Správní rady Ing. Jaromír Černý, paní Ivana Mezlíková, Ing. Michael Voronin a Ing. Vítězslav Dostál.

Děkujeme členům za účast na Valné hromadě.

Podrobné informace z Valné hromady budou uvedeny v zápisu z VH v sekci Valná hromada 2024.

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2024, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.


Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2024

Osobní členství - 17.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 13.100,-

Seniorská kategorie (muž a žena od věku 61 let) - 13.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) - 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 39.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 39.000,-

Veřejné členství - 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) - 6.000,-


Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2024

Osobní členství 18.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) 14.000,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) 14.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 41.000,-

Firemní členství ZLATÉ 41.000,-

Veřejné členství 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) 6.000,-


Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2024

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2024.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2024, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2024. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2024. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2024.

Ve Slavkově u Brna, 30.1.2024   

SR GCA

 

 

 

 

Vážení členové,
máte-li zájem stát se rozhodčím máte možnost už v březnu.
Kurz rozhodčích 3.třídy se uskuteční na Kaskádě od 2.-3.3.2024 a je určen pro současné rozhodčí,
ale i nové zájemce.
Případní zájemci se mohou hlásit sekretářce klubu na gca@gca.cz nejpozději však do 16.2. 2024.

Děkujeme
SR GCA 

Vážené členky a vážení členové klubu,

jistě víte, že jsem se rozhodl po 19 letech opustit funkci prezidenta GCA a nyní na tuto pozici nekandidovat. Toto své rozhodnutí jsem oznámil Správní radě už v září loňského roku.

Jsem rád, že se mi ve spolupráci se Správní radou za dobu od roku 2005 podařilo GCA výrazně zviditelnit na sportovní golfové mapě ČR.Klub předávám administrativně a ekonomicky stabilizovaný, s velkou finanční rezervou na účtech.

Samozřejmě, jako v každé lidské činnosti, se nepovede splnit 100% plánů a představ.  Ale já osobně odcházím z funkce prezidenta GCA s pocitem, že jsem vždy pro klub a jeho hráče dělal vše co mi okolí dovolilo.

Chtěl bych popřát novému prezidentovi a nové Správní radě hodně úspěchů a odvahy, při realizaci dalšího rozvoje našeho klubu.Budu připraven nové Správní radě kdykoliv pomoci radou a svým zkušenostmi.     

Jistě chcete znát můj názor na to, koho podpořím ve volbě prezidenta GCA. To Vám rád touto cestou sdělím.Podporuji na funkci prezidenta GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, který v minulých letech odvedl velký kus práce pro GCA jako viceprezident GCA a jsem přesvědčen, že to bude dobrá volba.                                 

Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům Správní rady GCA za dlouholetou spolupráci a vám všem za podporu, kterou jste mi v minulých letech projevovali.

Přeji Vám pěknou golfovou sezónu.

S úctou

                                               JUDr. Jiří Kovář

                                               prezident GCA