Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

A je to tu, v klubové jamkovce známe semifinalisty a od 25.7. do 19.8.2024 proběhne jejich zápas o postup do finále, poražení semifinalisté se pak utkají o 3.místo.
Všem hráčům přeji pěknou hru.
Za GCA předseda STK Víťa Dostál
Milí hráči,
4.kolo klubové jamkovky právě začalo a je nutné odehrát do posledního července.
Všem přeji za STK dobrý golf.

Vítězslav Dostál
 
 
 

Česká republika Po - Ne

GC Telč

50%

Ostrava-Šilheřovice

50%

GC Rožnov pod Radhoštěm

20%

GC Kravaře

20%

GC Kšírovka

20%

Golf Club Olomouc

20%

*Golf Club Kaskáda

20%

*Sokrates Golf & Country Club Kořenec

20%

ID Golf Club (automotodrom)

20%

GC Mnich

20%

GC Uherské Hradiště

20%

Ostravice (Po – Čt)

20%

Sokolov

20%

GC Svratka

20%

GC Třinec

20%

GC Hodkovičky

10%

Slovensko Po - Ne

                                               Golf Club Skalica
* každý řádný člen 5x volný vstup od 1.4 – 31.10.2024
100%
                                                Golf Club Sedin  ** pouze 1 flight denně
100%
                                         GC Whiteeurovalley Malacky
** 4 hrací časy (nemusí být v jednom flightu) rezervace v aplikaci TeeTime
100%
                                              Golf Club Hrubá Borša
20%
                                                    Velká Lomnice
30%
                                                      Bernolákovo
20%
                                                  GC Pegas – Lozorno
20%

** ostatní hráči 20% sleva
** 100% reciprocita pro hráče vždy jednou týdně

Rakousko Po - Pá     

GC Poysdorf
30%

 

Informace o úhradě ročních příspěvků 2024

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2024 v Golfhotelu Austerlitz proběhla volební  Valná hromada GCA.

Prezidentem klubu byl zvolen Ing.Jaroslav Sedláček a členy Správní rady Ing. Jaromír Černý, paní Ivana Mezlíková, Ing. Michael Voronin a Ing. Vítězslav Dostál.

Děkujeme členům za účast na Valné hromadě.

Podrobné informace z Valné hromady budou uvedeny v zápisu z VH v sekci Valná hromada 2024.

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2024, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.


Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2024

Osobní členství - 17.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 13.100,-

Seniorská kategorie (muž a žena od věku 61 let) - 13.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) - 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 39.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 39.000,-

Veřejné členství - 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) - 6.000,-


Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2024

Osobní členství 18.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) 14.000,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) 14.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 41.000,-

Firemní členství ZLATÉ 41.000,-

Veřejné členství 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) 6.000,-


Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2024

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2024.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2024, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2024. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2024. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2024.

Ve Slavkově u Brna, 30.1.2024   

SR GCA

 

 

 

 

Dobrá zpráva pro všechny golfisty a golfistky,

sezónu tradičně zahájíme turnajem Velikonoční beránek(texas sramble dvojic) a to již 1.4.

Další turnaje budou následovat 14.4.,28.4.,12.5.,26.5.,2.6.,23.6.,7.7.,21.7.,4.8.,25.8.,7.-8.9.

Mistrovství klubu na rány a 6.10.podzimní texas sramble dvojic to opět ukončí.

První HCP středa bude 10.4. další budou následovat.

Klubová jamkovka bude vypsána do 15.března a rozlosování proběhne 7.4.

Přejeme hezkou hru !!!
 
 

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA GC AUSTERLITZ

 

turnajová verze

 

 

 

 1. Vymezení hranic hřiště

 

a) Hranice hřiště je určena spojnicí vnitřních hran bílých kolíků a sloupků (z pohledu hřiště) v úrovni země. Upozornění: U jamek č. 1, 5, 7, 9, 15 a 18 je hranice hřiště i za jamkovišti.

 b) Vnitřní aut vyznačený bílými kolíky mezi jamkami č. 7 a 8 platí pouze při hraní jamky č. 7. Při hraní jiné jamky mají tyto kolíky status nepohyblivé závady.

 

2. Trestné oblasti

 a) Červené trestné oblasti jsou označeny červenými kolíky a to na jamkách č. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11,13, 14, 17 a 18.

 b) Na jamce č. 17 je hranice červené trestné oblasti v části obestavěné bedněním vedena po vnitřní straně (z pohledu trestné oblasti) bednění a kůlů, které tak nejsou součástí trestné oblasti, tudíž jsou závadami s možnou úlevou podle Pravidla 16.1b (pokud míč leží v poli).

 

 

 

3. Trestné oblasti se zákazem hry

 a) Červené trestné oblasti se zákazem hry jsou označeny červenými kolíky se zeleným pruhem a to na jamkách číslo 9, 10, 15 a 16. Pokud v nich leží míč, nebo když oblast brání v postoji či švihu, musí hráč využít úlevu (podrobněji viz Pravidlo 17.1e).

 - Doplňující místní pravidlo platné pro trestnou oblast se zákazem hry ( dříve biozóna ), na jamce č. 9. - v případě, že není jasné, zda míč trestnou oblast se zákazem vstupu přešel, může hráč provizorně zahrát míč podle libovolné přípustné možnosti dle pravidla 17-1d ( = rána z odpaliště nebo drop před tr. oblastí).

 Poznámka: vstup do jakékoli trestné oblasti se zákazem hry je porušením provozního řádu(s možností vyloučení ze hry bez náhrady), zahrání rány z této oblasti  je trestáno všeobecným trestem.

 

4. Abnormální stav hřiště

 a) Všechny plochy ohraničené uzavřenou bílou čárou nebo vymezené modrými kolíky.

 b) Kdekoli v poli: Díry po odstranění pohyblivých závad, pukliny v zemi a poškození, které je jasně rozpoznatelné jako poškození způsobené zvířaty.

 Díry po zvířeti (Pravidlo 16.1) Pravidlo 16.1 je upraveno takto: Nejedná se o překážení, když díra po zvířeti překáží hráči pouze v postoji

c) Francouzské drenáže (kamením nebo štěrkem vyplněné drenážní rýhy).

 d) Erozní poškození bankrů způsobené tekoucí vodou (splachy).

 

 5. Nepohyblivé závady

 a) Všechny součásti zavlažovacího systému.

 b) Všechny zpevněné štěrkové i přírodní cesty včetně dřevěných přechodů.

 c) Lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, odpadkové koše, stálé reklamní tabule, altánky, stojany pro dravce.

 d) Stromky označené modrou barvou, stuhou nebo opěrnými kůly.

 

6. Nedílné součásti hřiště

 a) Kamenná zídka za jamkovištěm č. 3.

 b) Všechny keře a stromy, které nejsou označeny jako nepohyblivé závady.

 Trest za porušení Místního pravidla: Všeobecný trest (ztráta jamky nebo 2 trestné rány, dle formy hry)

 

7. Kodex chování hráčů

 a) Od všech hráčů se očekává ohleduplnost k ostatním hráčům, hra ve svižném tempu (každý úder by měl být odehrán do 40 vteřin od okamžiku, kdy je na hráči řada ve hře) a důraz na bezpečnost svoji i ostatních.

b) Od všech hráčů se očekává, že budou vracet vyseknuté drny, uhrabávat bankry, opravovat stopy po dopadech míčků a nijak zbytečně nepoškozovat hřiště.

 c) Od všech hráčů se očekává, že se budou řídit pokyny správy hřiště, omezeními pro pohyb autíček i vozíků a že budou dodržovat provozní řád.

 Trest za porušení Kodexu chování hráčů:

 První porušení: Napomenutí (ve všech formách hry)

 Druhé porušení: Jedna trestná rána (ve všech formách hry)

 Třetí porušení: Všeobecný trest (dle formy hry)

 Čtvrté porušení: Diskvalifikace (ve všech formách hry)

 

8. Další možnost úlevy

 - na turnaji NELZE uplatnit místní pravidlo o míči zahraném do autu a ztraceném míči v poli. ( je jej možné využít jen v případě, že je povoleno v propozicích jednotlivého turnaje, pořadatelem tohoto turnaje)