Dětské členství

Poplatky

Roční poplatek: 2.200 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠKA 
Přihlášku ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ lze podat i online přímo zde na webu.

Dětským členem           

Dětským členem může být nezletilá osoba, a to do konce kalendářního roku v němž dosáhne věku 15 let. Dětské členství je spojeno s členstvím v ČGF.

Pokyny pro vyřízení členství v GCA

  • Zvolte vhodný typ členství.
  • Jestli-že máte zájem o převod z veřejného členství na osobní nebo přidružené členství kontaktujte nejdříve sekretáře GCA o pověření vašich plateb za 3 roky poté postupujte dle pokynů k vyřízení členství.
  • Vyplňte přihlášku ke členství v GCA.
  • Uhraďte příslušnou částku na účet klubu v GE 593904514/0600 je nutné uvést var.symbol - rodné číslo nebo registrační číslo v GCA.
  • Přihlášku můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce. Bez úhrady je přihláška neplatná.
  • Chcete-li zapsat HCP na ČGF přiložte doklad o složení zkoušky (kopie dokladu).
  • Vaše členství v GCA bude aktivní po přijetí člena SR GCA dle Stanov GCA, přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na ČGF můžete začít využívat Vaše členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napište své jméno a zjistíte zda je u Vašeho jména uvedeno člen GCA pokud ano je již Vaše členství v GCA a ČGF aktivní.
  • Po zapsání na server ČGF si můžete stáhnout elektronickou kartu  https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.