Aktuality

Vážení členové,

upozorňujeme, že datum úhrady zvýhodněných ročních poplatků pro rok 2021 je do 15.4. 2021.

Děkujeme všem, kteří již poplatky uhradili.

Abychom vás ušetřili nepříjemností, připomínáme rozhodnutí Správní rady o blokaci neplatičů.

,,SR na svém zasedání dne 29.3.2021 rozhodla, že členové, kteří neuhradí roční poplatky do 15.4.2021 budou od 16.4.2021 blokování na serveru ČGF tzn. člen nemůže využívat členství a není mu umožněno přihlášení do turnajů. Člen bude na serveru ČGF odblokován po uhrazení ročního členského poplatku pro rok 2021 v plné výši. Odblokování na ČGF bude probíhat vždy v úterý a pátek“.

Plastové karty ČGF si můžete po uhrazení ročního poplatku vyzvednout na recepci od 17.4.2021.

Elektronické karty ČGF si můžete po uhrazení poplatků stáhnout zde: https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezkou hru!


Informace o úhradě ročních příspěvků 2021

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že Správní rada GCA na svém „online“ jednání dne 12.2.2021 jednohlasně schválila návrh statutárního orgánu GCA (prezident a viceprezident klubu) na konání letošní valné hromady GCA formou vzdáleného elektronického hlasování-per rollam. (Podrobnosti najdete v zápisu ze SR dne 12.2.2021, který je na webu GCA). 

Hlasování probíhalo dle Jednacího řádu pro hlasování per rollam. Počet členů GCA s hlasovacím právem ke dni 17.2.2021 je 758. Dle Stanov GCA IV.5.a) je Valná hromada usnášeníschopná při počtu více jak 10% hlasujících tedy 76 hlasů.

Statutární orgán Valné hromady provedl zápis vyhodnocení hlasování per rollam (viz. příloha).

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2021, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

  

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 15.4.2021

Osobní členství                                                                                                                                                 

14.900,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ)                                                                    

10.900,-

Dětské členství (max do věku 18-ti let)                                                                                                        

1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu)                           

2.600,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                           

10.400,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              

32.000,-

Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                    

32.000,-

Veřejné členství                                                                                                                                                  

4.000,-

Udržovací poplatek                                                                                                                                            

6.000,-

 

Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 15.4.2021

Osobní členství                                                                                                                                                 

16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka s OČ)                                                                                

12.000,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let)                                                                                                          

1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu)                           

3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                           

11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              

34.000,-

Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                    

34.000,-

Veřejné členství                                                                                                                                                  

4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2021

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 0280xxxx). Prosím věnujte pozornost uvedení registračního čísla ve správném formátu z důvodu rychlé identifikace platby.

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 15.4.2021

Karta člena ČGF pro rok 2021 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 15.4.2021

(datum může být upraveno dle aktuální situace s Covid-19).

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2021.

 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2021 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2021. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2021. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za aktivní účast na Valné hromadě při hlasování per rollam a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2021.

 

 

 

Ve Slavkově u Brna, 9.3.2021     

 

SR GCA

 

 

 

 

Seznam reciprocit pro řádné členy GCA pro rok  2021

(reciprocity nemohou využívat veřejná členství)


Česká republika

Ostrava-Šilheřovice Po-Ne 50%
GC Rožnov pod Radhoštěm Po-Ne 20%
Beskydský GC (Ropice) Po-Ne 20%
GC Kravaře Po-Ne 20%
GC Kšírovka Po-Ne 20%
Golf Club Olomouc Po-Ne 20%
Golf Club Kaskáda * Po-Ne 20%
Sokrates Golf & Country Club Kořenec * Po-Ne 20%
ID Golf Club (automotodrom) Po-Ne 20%
GC Mnich Po-Ne 20%
GC Uherské Hradiště Po-Ne 20%
Ostravice Po-Čt 20%
Sokolov Po-Ne 20%
GC Svratka Po-Ne 20%
GC Telč Po-Ne 20%
GC Hodkovičky Po-Ne 10%

Na pozvání člena GCA sleva 40%
 

 

Slovensko

Golf Club Hrubá Borša Po-Ne 20%
Golf Club Skalica Po-Ne 100%
Golf Club Sedin ** pouze 1 flight denně Po-Ne 100%
GC Whiteeurovalley Malacky ** 4 hrací časy (nemusí být v jednom flightu) rezervace v aplikaci TeeTime Po-Ne 100%
Velká Lomnice Po-Ne 20%
Malacky Po-Ne 20%
Bernolákovo Po-Ne 20%
GC Pegas – Lozorno Po-Ne 20%
GC Piešťany Po-Ne 20%

** ostatní hráči 20% sleva
 

** 100% reciprocita pro hráče vždy jednou týdně
 

Rozšířili jsme pro řádné členy GCA okruh 100% reciprocit, kromě zavedených s GC Skalica, 1flightu denně GC Sedín, můžete nově využít 4hrací časy denně (nemusí být v 1flightu) na hřišti Whiteeurovalley Malacky.

Vážení členové GCA,

určitě už se těšíte, že si letos zahrajete jamkovku. Přihlásit se můžete již nyní.

 

 

Mistrovství GCA v jamkové hře - 2021 – základní info

Do soutěže se mohou přihlašovat pouze členové GC Austerlitz  s HI ( HCP ) max. 36 (domovské  i  nedomovské členství ) a to výhradně přes www.cgf.cz  , kde je turnaj  je zadán k  prvnímu hracímu  dni soutěže,  tj. 5.4.2021

 

Přihlášení do turnaje ve dvou krocích ( nutno splnit oba kroky ) :

1.    Přihlásíte se do turnaje zde :

  https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=651884266

 

2.    pokud jste nehráli jamkovku v roce 2020, zašlete na sebe mailový  kontakt na adresu gcarozhodci@gmail.com

 

Uzávěrka přihlášek je v neděli 4.4.2021 ve  12:00

 

Doplňující informace :

-       Hráči, kteří kontakt nezašlou budou před losováním ze soutěže vyřazeni ( rozhodčí turnaje si nebude ověřovat, zda na hráče existuje případně i  nějaký jiný kontakt ). Hráči, kteří hráli jamkovku vloni kontakt zašlou jen v případě, že ten loňský chtějí změnit. 

-       Maximální kapacita turnaje je 64 hráčů v jednotlivé kategorii. Pokud bude kapacita překročena, budou do turnaje přijati  hráči dle platného HCP ( v případě rovnosti , bude upřednostněn dříve přihlášený hráč ). 

 

-       Hraje se od 5.4, do 10.9.. Termíny jednotlivých kol budou upřesněny po ukončení přihlašování ( a dle opatření spojených s Covidem )

 

-        Detailní propozice najdete v příloze turnaje

 

 

Hezký den. Hezkou hru !!!

Robert Varta, Za STK GC Austerlitz

SR GCA vypisuje soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA.

 

Kritéria soutěže:

1. Soutěž je vypsána od 6. 4.2021 a bude probíhat do 31.5. 2021.

2. Soutěž je vyhlášena prostřednictvím klubových www stránek, vyvěšena na nástěnce v klubu, postována prostřednictvím sociálních sítí a poslána do emailu všem členům.

3. Soutěže se může zúčastnit každý člověk a organizace na světě.

4. Soutěž nebude nijak honorována, odměnou pro vítěze bude jen realizace jeho vítězného návrhu.

5. Vítěz soutěže výslovně souhlasí s tím, že se vzdává veškerých autorských práv ve prospěch GCA.

6.Návrhy mohou být odevzdány na sekretariátu klubu v těchto grafických formátech: tiskové PDF, CDR, Al nebo mohou být nakresleny na výkres o minimální velikosti A3 doplněné o přesnou specifikaci barev.

7.V návrhu je povinný jen nápis GC Austerlitz nebo GCA nebo Golf Club Austerlitz a to minimálně jedenkrát. Použití loga klubu umístěné v návrhu na tričku je vítané a žádoucí, ale není povinné. Barva, typ písma, velikost loga i písma a jejich četnost je jen na fantazii tvůrce

8.Grafiku loga klubu je možné si vyžádat na sekretariátu klubu.

9.Po odevzdání návrhů vybere SR GCA tři finalisty.

10.Správní radou tři vybrané návrhy budou zveřejněny na webu GCA a na nástěnce a členská základna klubu rozhodne do stanoveného termínu o vítězném návrhu hlasováním.

11.Hlasování se může zúčastnit jen řádný člen klubu.

12.Hlasování proběhne v daném rozpětí termínů pro hlasování jen fyzickým hlasováním, tj. vložením hlasovacího lístku do volební urny umístěné na recepci.

13.Hlasovací lístek si vyrobí každý člen klubu sám a to tak, že na jakýkoliv čistý papír zakroužkuje variantu A nebo B nebo C a podepíše se tiskacím (hůlkovým) písmem a vloží jej do uzamčené volební urny. Tím je lístek platný.

14.Vítězný návrh bude ten, který obdrží nejvíc hlasů.

 


 

 

 

 

Milí členové,

s radostí Vám oznamujeme, že od 26. 3. 2021 budou otevřeny letní greeny.

Rezervace přes TeeTime jsou možné max.4 dny předem.

Zámecká akademie bude otevřena od 2.4.2021.

Driving range je otevřen.

Golfová recepce bude otevřena denně od 8:00 do 16:00 formou okénka.

Těšíme se na Vás.