Převod členství

Členství lze převést pouze u těchto forem: Osobní členství, Přidružené osobní členství, Seniorské osobní členství

Pokyny při převodu členství v GCA na jinou osobu

  • Chcete-li převést Vaše členství, (pouze u typu členství , které je převoditelné viz . Stanovy GCA) je nutné mít uhrazené roční poplatky v plné výši a to i za rok, ve kterém se převod členství uskuteční.
  • Vyplňte dohodu o převodu členství. Dohoda o převodu členství musí být notářsky ověřená. Nový člen dále vyplní přihlášku ke členství.
  • Chcete-li zapsat HCP na server ČGF přiložte doklad o složení zkoušky golfové způsobilosti (kopie nebo originál).
  • Poplatek za převod členství v GCA činí 1.000,-Kč. Částku uhraďte na účet klubu (var.symbol reg.číslo stávajícího člena).
  • Dohodu o převodu členství, přihlášku ke členství a kopii dokladu o úhradě poplatku za převod můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce.
  • Změna majitele členství v GCA bude provedena po schválení SR GCA dle Stanov GCA přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na server ČGF může začít využívat nový člen členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz.
  • Na recepci hřiště si vyzvedněte provizorní hrací certifikát.
  • Do 20-ti dnů od vyřízení členství bude novému členovi vystaven členský certifikát GCA a karta ČGF. Vyzvednout si je můžete na recepci hřiště nebo si dohodnout odeslání poštou.

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.