Přihláška ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ

Zobraz modal okno validace
Typ členství (povinná)
Titul
Jméno (povinné)
Příjmení (povinné)
Datum narození (povinné)
Rodné číslo (povinné)
Adresa bydliště (povinné)
Adresa korespondenční (povinné)
Telefon
E-mail (povinná)
Členství v jiném golfovém klubu
HCP
V případě, že chcete zapsat HCP je třeba doložit Protokol o zkoušce.
GE MONEY BANK, číslo účtu: 593904514/0600
s uvedením variabilního symbolu: „Rodné číslo“.
(povinná) - Takto označené položky je nutné vyplnit