Firemní členství stříbrné

vstupní poplatek: 150.000 Kč, roční poplatek: 34.000 Kč

Poplatky

Vstupní poplatek: 150.000 Kč

Roční poplatek: 36.000 Kč

Podmínkou firemního členství je, aby člen byl právnická osoba. Každý člen s firemním členstvím má počet hlasů na VH klubu podle kategorie, ve které je zařazen. 

Stříbrné firemní členství – členovi účastnému v této kategorii firemního členství náleží jeden hlas na VH klubu. Jedna právnická osoba může mít i větší počet těchto členství. Pro účast v této kategorii je nutno uhradit vstupní příspěvek a následně hradit roční příspěvek. Členu v této kategorii bude vystavena „Členská karta GCA" na jméno konkrétní fyzické osoby vybrané členem - právnickou osobou. Fyzická osoba vybraná členem disponuje při hlasování na VH klubu hlasem tohoto člena. S členskou kartou GCA vystavenou na jméno fyzické osoby je spojeno i členství této osoby v ČGF. Členovi je dále předána přenositelná „Firemní hrací karta GCA", která umožňuje svému nositeli využívat výhod spojených s užíváním DH GCA s výhodami člena GCA. Člen v této kategorii může žádat SR klubu o transformaci z firemního členství na osobní členství pro fyzickou osobu disponující členskou kartou GCA. V případě transformace bude zaplacen vstupní poplatek stanovený SR klubu podle interní směrnice a původní firemní členství zanikne.