Firemní členství zlaté

vstupní poplatek: 250.000 Kč, roční poplatek: 34.000 Kč

Poplatky

Vstupní poplatek: 250.000 Kč

Roční poplatek: 36.000 Kč

Podmínkou firemního členství je, aby člen byl právnická osoba. Každý člen s firemním členstvím má počet hlasů na VH klubu podle kategorie, ve které je zařazen. 

Zlaté firemní členství - členovi účastnému v této kategorii firemního členství náleží dva hlasy na VH klubu. Jedna právnická osoba může mít i větší počet těchto členství. Pro účast v této kategorii je nutno uhradit vstupní příspěvek a následně hradit roční příspěvek. Členu v této kategorii budou vystaveny dvě „Členské karty GCA" na jméno konkrétních fyzických osob vybraných členem - právnickou osobou. Každá z fyzických osob vybraných členem za člena disponuje při hlasování na VH kubu jí odpovídajícím hlasem. Pokud se hlasování účastní pouze jedna z disponujících fyzických osob, pak disponuje všemi hlasy člena. S každou členskou kartou GCA vystavenou na jméno fyzické osoby je spojeno i členství dané osoby v ČGF. Členovi jsou dále předány dvě přenositelné „Firemní hrací karty GCA", které umožňují svému nositeli využívat výhod spojených s užíváním DH GCA s výhodami člena GCA. Člen v této kategorii může žádat SR klubu o transformaci z firemního členství na jedno nebo dvě osobní členství pro fyzické osoby disponující členskými kartami GCA. V případě transformace bude zaplacen vstupní poplatek stanovený SR klubu podle interní směrnice a původní firemní členství zanikne.