Seniorské osobní členství

Poplatky

Vstupní poplatek: 15.000 Kč

Roční poplatek: 11.700 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠKA 
Přihlášku ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ lze podat i online přímo zde na webu.

Seniorské osobní členství

Seniorské osobní členství – kategorie, ve které může být účasten člen/ členka, jenž do této kategorie bude zařazen automaticky v kalendářním roce, ve kterém dosáhne věku 61 let.                                                                                                    

Členům v této kategorii nejsou krácena žádná práva a povinnosti.

Pokyny pro vyřízení členství v GCA

 • Zvolte vhodný typ členství.
 • Jestli-že máte zájem o převod z veřejného členství na osobní nebo přidružené členství kontaktujte nejdříve sekretáře GCA o pověření vašich plateb za 3 roky poté postupujte dle pokynů k vyřízení členství.
 • Vyplňte přihlášku ke členství v GCA.
 • Uhraďte příslušnou částku na účet klubu v GE 593904514/0600 je nutné uvést var.symbol - rodné číslo nebo registrační číslo v GCA.
 • Přihlášku můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce. Bez úhrady je přihláška neplatná.
 • Chcete-li zapsat HCP na ČGF přiložte doklad o složení zkoušky (kopie dokladu).
 • Vaše členství v GCA bude aktivní po přijetí člena SR GCA dle Stanov GCA, přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na ČGF můžete začít využívat Vaše členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napište své jméno a zjistíte zda je u Vašeho jména uvedeno člen GCA pokud ano je již Vaše členství v GCA a ČGF aktivní.
 • Po zapsání na server ČGF si můžete stáhnout elektronickou kartu  https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.


Pokyny při převodu členství v GCA na jinou osobu

 • Chcete-li převést Vaše členství, (pouze u typu členství , které je převoditelné viz . Stanovy GCA) je nutné mít uhrazené roční poplatky v plné výši a to i za rok, ve kterém se převod členství uskuteční.
 • Vyplňte dohodu o převodu členství. Dohoda o převodu členství musí být notářsky ověřená. Nový člen dále vyplní přihlášku ke členství.
 • Chcete-li zapsat HCP na server ČGF přiložte doklad o složení zkoušky golfové způsobilosti (kopie nebo originál).
 • Poplatek za převod členství v GCA činí 1.000,-Kč. Částku uhraďte na účet klubu (var.symbol reg.číslo stávajícího člena).
 • Dohodu o převodu členství, přihlášku ke členství a kopii dokladu o úhradě poplatku za převod můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce.
 • Změna majitele členství v GCA bude provedena po schválení SR GCA dle Stanov GCA přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na server ČGF může začít využívat nový člen členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz.
 • Na recepci hřiště si vyzvedněte provizorní hrací certifikát.
 • Do 20-ti dnů od vyřízení členství bude novému členovi vystaven členský certifikát GCA a karta ČGF. Vyzvednout si je můžete na recepci hřiště nebo si dohodnout odeslání poštou.

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.