Studentské osobní členství

Poplatky

Vstupní poplatek: 10.000 Kč

ONLINE PŘIHLÁŠKA 
Přihlášku ke členství v GOLF CLUB AUSTERLITZ lze podat i online přímo zde na webu.

Studentské osobní členství.

 

Studentské osobní členství – kategorie, ve které může být účasten člen po dobu řádného studia na jakémkoliv typu střední nebo vysoké školy, a to od kalendářního roku ve kterém dosáhl věku 16 let až do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhl věku 26 let.SR klubu má právo požadovat k prokázání splnění podmínek předložení platného dokladu o studiu. V kalendářním roce, ve kterém ukončí studium nebo dosáhne věku 26 let má člen stále nárok na studentské členství. V roce následujícím, bude automaticky přeřazen do kategorie řádného osobního členství nebo přidruženého členství.                                                                                                                                                                                                                                                                                          V souvislosti s přeřazením není člen povinen hradit žádný příspěvek, pokud v minulosti již uhradil transformační poplatek za osobní členství v kategorii studentské členství. Výši transformačního poplatku určuje VH klubu. Tuto částku je držitel studentského členství povinen uhradit nejpozději do 31.3. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém dosáhne 18 let.

Pokyny pro vyřízení členství v GCA

  • Zvolte vhodný typ členství.
  • Jestli-že máte zájem o převod z veřejného členství na osobní nebo přidružené členství kontaktujte nejdříve sekretáře GCA o pověření vašich plateb za 3 roky poté postupujte dle pokynů k vyřízení členství.
  • Vyplňte přihlášku ke členství v GCA.
  • Uhraďte příslušnou částku na účet klubu v GE 593904514/0600 je nutné uvést var.symbol - rodné číslo nebo registrační číslo v GCA.
  • Přihlášku můžete poslat i elektronickou poštou nebo vhodit do schránky u recepce. Bez úhrady je přihláška neplatná.
  • Chcete-li zapsat HCP na ČGF přiložte doklad o složení zkoušky (kopie dokladu).
  • Vaše členství v GCA bude aktivní po přijetí člena SR GCA dle Stanov GCA, přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na ČGF můžete začít využívat Vaše členství v GCA. Zápis na ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napište své jméno a zjistíte zda je u Vašeho jména uvedeno člen GCA pokud ano je již Vaše členství v GCA a ČGF aktivní.
  • Po zapsání na server ČGF si můžete stáhnout elektronickou kartu  https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cz.

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.