INFORMACE O JAMKOVCE GCA 2024

Mistrovství GCA ve hře na jamky 2024 


Systém hry:

Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle
platných turnajových místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na
mistrovském hřišti ve Slavkově u Brna. Novinkou letoška je společná jamkovka mužů(bílá
odpaliště) a žen(modrá odpaliště).

Do soutěže bude přijato maximálně 64 hráčů/ek dle aktuálního HCP(a to od nejnižšího), nasazeni budou všichni loňští finalisté a ti co se umístili na 3.místě(pokud se přihlásí) a dále dle nejnižšího hcp do max. počtu 16 nasazených hráčů/ek.
Ostatní budou nalosováni. Po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné případně odehrát
zápas i na jiném znormovaném hřišti v ČR i zahraničí.

Muži hrají z bílých a ženy z modrých odpališť. Hraje se na 18 jamek.

Pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se systémem „náhlá smrt“ od jamky  č. 1.

Použití dopravy ( bugin ) - dopravu  je možné vyjimečně  použít  a to jen a pouze v případě, že se OBA DVA  soupeři na jejím používání shodnou  a následně se budou oba dva hráči během zápasu na bugině(nách) i pohybovat. 
Prosím, aby hráči nežádali využití dopravy své soupeře z důvodů rozdílného věku, či kvůli
zdravotnímu stavu. Důvod povolení bugin je  jen  ten, aby se případně umožnily dohrát i
zápasy, které by se bez jejich využití dohrály jen s obtížemi, např. hra před setměním. Pokud jeden z hráčů dopravu používat nechce, je zakázaná. Měřící zařízení jsou povolena.

Turnaj bude probíhat v období  od 10.4. do  7.9.2023. 

Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen
výsledek zápasu  na mail gcarozhodci@gmail.com. Výsledek hlásí vítěz zápasu.

Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího
kola. Jednotlivá kola turnajového pavouka se mohou v závislosti na odehraných zápasech
prolínat. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost
oznámit STK GCA na e-mail: gcarozhodci@gmail.com.   

Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává.

Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů musí byt hráče včas vznesen nárok, že bude požadovat rozhodnutí, následně požádá o stanovisko rozhodčí,
soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.


Soutěžní výbor: STK GCA rozhodčí soutěže : Vítězslav Dostál, Roman Nagy