Vážení členové GCA,

rádi bychom vás touto cestou informovali o naší klubové sbírce “Ukrajina Help” a jejím využití.

Společně jsme vybrali 113 tisíc korun na podporu ukrajinských maminek a jejich dětí, kteří jsou ubytování u nás na golfu.

V minulém týdnu jsme se s nimi společně sešli, abychom probrali jak nejlépe vybrané prostředky použít.

V první řadě vám chceme tlumočit obrovské díky od všem maminek, za sbírku, za pomoc a vřelé přijetí. Opravdu byly všechny dojaté a velmi vděčné.

Peníze by rády využily na drobné nákupy drogerie, sezónního oblečení a bot pro děti a hlavně na podporu bydlení.

Dohodli jsme se, že peníze zůstanou na transparentním účtu a budeme je postupně uvolňovat dle jejich momentální potřeby.

 

Ještě jednou děkujeme všem členům za jejich finanční, ale i lidskou podporu a solidaritu.

 

Vaše SR

Vážení členové,

je květen, takže je nejvyšší čas si ověřit svoji golfovou formu ! Ideální příležitost máte již tuto neděli, kdy se koná další klubový turnaj. Turnaj je společenský, takže si můžete ( ale nemusíte ) napsat s kým chcete hrát ve fligtu. Požadavky na flighty posílejte na mail turnajgca@gmail.com. Nahlásit můžete maximálně 2 spoluhráče a to napříč všemi kategoriemi. Na tomto turnaji tedy nebude omezení pro hráče do HI 11,9, kteří měli vloni možnost volby spoluhráče jen v rámci své kategorie. Pokud se tato změna osvědčí, budou tak koncipovány i další turnaje s možností volby flightu. 
Zahrát si na úpravu HCP můžete případně i ve všední den, od příští středy se totiž začínají pořádat tradiční hendikepové středy !
Těšíme se na hojnou účast !

Vážení členové,

karty ČGF jsou od letošního roku pouze v elektronické podobě. Plastové karty se již vydávat nebudou.

Elektronickou kartu si můžete stáhnout na https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

Elektronická karta se stala součástí mobilní aplikace ČGF. Tuto aplikaci (QR kód) lze použít i pro výběr předplacených košíků na míče v automatu. Dále se přes ní můžete např. přihlašovat / odhlašovat do turnajů a najdete v ní i seznam svých odehraných turnajů, započítávaných pro výpočet vašeho HI (HCP).

Objednání plastové karty na ČGF je možné a je zpoplatněno částkou 300 Kč.

 

Hezkou hru!

Vážení členovédovolujeme si Vás informovat, že dne 28.2.2022 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA. Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2022, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Název formy členství a kategorie příspěvkůVýše příspěvků při uhrazení
do 31.3.2022od 1.4.2022
Osobní členství 15.800,- 17.800,-
Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ) 11.800,- 13.800,-
Dětské členství ( do kalendářního roku v němž dosáhne věku 15 let)   1.900,-   1.900,-
Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu)   2.900,-   3.900,-
Seniorská kategorie (muži a ženy od 61 let) 11.400,- 13.400,-
Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,- 36.000,-
Firemní členství ZLATÉ 34.000,- 36.000,-
Veřejné členství   4.400,-   4.400,-
Udržovací poplatek   6.000,-    nelze

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2022

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

IČ firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2022.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2022, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2022. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2022. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2022.

Ve Slavkově u Brna, 1.3.2022    

SR GCA

 

Vážení členové,

upozorňujeme, že termín úhrady zvýhodněné výše ročních poplatků pro rok 2022 byl 31.3.2022.

SR GCA rozhodla o prodloužení termínu úhrady zvýhodněné výše ročních poplatků, nejpozději však do 15.4.2022.

Abychom vás ušetřili nepříjemností, připomínáme blokaci neplatičů.

,,SR rozhodla, že členové, kteří neuhradí roční poplatky do 15.4.2022 budou od 16.4.2022 blokování na serveru ČGF tzn. člen nemůže využívat členství a není mu umožněno přihlášení do turnajů. Člen bude na serveru ČGF odblokován po uhrazení ročního členského poplatku pro rok 2022 v plné výši. Odblokování na ČGF bude probíhat vždy v úterý a pátek“.

Elektronické karty ČGF si můžete po uhrazení poplatků stáhnout zde: https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

Děkujeme všem kteří již už uhradili a přejeme hezkou hru!

Vážení členové,

dle stanov GCA bod.VII.8. „Držitel Veřejného členství může požádat o transformaci na „Osobní členství“ v případě, že uhradil do GCA třikrát poplatek za veřejné členství“ pokud tedy splňujete podmínky můžete nabídku využít.         
            
Vstupní poplatek u tohoto typu transformace činí 5.000 Kč.
Roční poplatek pro rok 2022 schválený valnou hromadou je 15.800Kč nebo 11.400Kč (seniorské členství). 
Osobní členství v GCA zahrnuje neomezený vstup na 18ti jamkové hřiště, neomezený vstup na akademii v parku, vstup na tréninkové plochy, míče na Driving range za klubové ceny atd.
Výhodou Osobního členství je například i možnost využít reciprocity na jiných hřištích (např.100% Ropice, 100% Skalice, 100% Malacky, 100% Sedín).

Další informace o členství a pokyny k vyřízení členství naleznete na www.gca.cz.V případě nejasností kontaktujte sekretáře GCA paní Svobodovou na gca@gca.cz nebo na mobil +420775668997. Těšíme se na Vás!
Zobrazit více