Platnost voucherů za výhru na turnajích GCA v roce 2020 je prodloužena z 31.3.2021 do 31.5.2021 !!!


Milí hráči,


hřiště je stále otevřeno na zimní greeny (Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště tj. v katastru obce Slavkov u Brna).

DR je otevřen.


Recepce je do odvolání uzavřena.


Pokud budete potřebovat nabít míče na federační kartu, kontaktujte nás na mail golf@agrt.cz. Po zaplacení převodem na účet, kdy variabilní symbol je členské číslo ČGF, vám budou koše nahrány na kartu.

Zámecký park je uzavřen.

Pro orientaci v současné situaci přikládáme stanovisko právní komise ČGF.


Právní komise ČGF vydala stanovisko pro lepší orientaci v nových opatřeních. Jaké jsou tedy dopady do golfového prostředí od pondělí 1.3.2021:

1. Turnaje – zakázány.
2. Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště ( hřiště se nachází v katastru obce Slavkov u Brna).
3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné.
4. Cestování za sportem a pobytem v přírodě – lze, ale pouze v rámci obce, přičemž platí podmínka společné přítomnosti pouze členů domácnosti – tuto podmínku však vykládáme jako omezení počtu osob „během cesty“.
5. Driving range – platí omezení skupinek 2 osob, rozestupy skupinek min. 2 metry.
6. Trénování – platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
7. Respirátory/rou­šky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 3 písm. x) MOMZČR).
8. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
9. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť.
10. Šatny, sprchy – zakázáno.
11. Indoory – zakázáno.
12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány.
14. Golf v zahraničí – je výslovně povoleno vycestovat z České republiky (čl. II. odst. 11 KO č.216), účel cesty není nikterak omezován, takže kdokoliv z kteréhokoliv místa v České republice se může přesouvat, např. na letiště za účelem vycestování. Je povinností každého, kdo cestuje mimo území ČR, se podle čl. IV. odst. 2 KO č. 216 prokázat kromě písemného dokladu nebo čestného prohlášení ještě dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky (např. letenka, nebo pobytový voucher do cílové destinace).

Děkujeme Vám za pochopení.

Vážené členky a vážení členové,

dovolte mi pozdravit vás všechny touto cestou a sdělit vám následující důležité informace. Správní rada GCA na svém „online“ jednání dne 12.2.2021 jednohlasně schválila návrh statutárního orgánu GCA (prezident a viceprezident klubu) na konání letošní valné hromady GCA formou vzdáleného elektronického hlasování-per rollam. (Podrobnosti najdete v zápisu ze SR dne 12.2.2021 který je na webu GCA). Možnost konání jednání a rozhodování spolkových orgánů mimo zasedání tedy „per rollam“, i v případě, že tato možnost není zakotvena ve „Stanovách“ spolku, vyplývá ze zákona č. 191/2020 8.b § 18 a následujících – jde o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV - 2 (tzv. „Lex Covid“). Konání takové VH je upraveno Jednacím řádem, jehož text obdržíte spolu s hlasovacími lístky vzápětí po tomto dopise. Tato „per rollam“ VH bude schvalovat 2 body - a to zpráva o hospodaření GCA za rok 2020 a Rozpočet 2021. Zároveň vás chci informovat, že Jednací řád je v souladu s tzv. „Lex Covid“ a jeho vzor byl zpracován ČUS (Česká Unie Sportu) pro potřeby sportovních spolků. Jedním z hlavních důvodů tohoto postupu napříč sportovními spolky v ČR je skutečnost, že zejména pro čerpání dotací z NSA (Národní sportovní agentura) je třeba v co nejkratší době doložit schválenou zprávu o hospodaření za rok 2020 a schválený rozpočet pro 2021. Vzhledem k tomu, že jsme v minulých dnech obdrželi informaci o schválení dotace od NSA pro náš klub ve výši 230.000,-Kč musíme nyní NSA doložit všechny požadované dokumenty. Zpráva o hospodaření 2020 a rozpočet 2021 jsou jedny z nich. Veškeré podrobnosti procedury hlasování jsou obsaženy v Jednacím řádu, o němž jsem se shora zmínil. Chci vás všechny milé členky a členové požádat o aktivní účast v tomto hlasování, abychom nemuseli celý proces opakovat. Dále vás chci všechny ubezpečit, že tak činíme zejména z důvodů povinností řádného hospodáře, které nám ukládá jednak naše svědomí a jednak zákony platné v ČR. Věřím, že se podaří v letošním roce překonat problémy spojené s pandemií a my se (doufejme nejpozději v létě) vrátíme na hřiště, do restaurace a na driving. Přeji vám všem hezké byť mrazivé dny a děkuji vám za jistě aktivní účast při zajištění dostatečného množství hlasovacích lístků. Prosím vás ještě o kontaktování vašich známých s upozorněním na tento způsob hlasování v letošním roce.

Mnohokrát vám všem děkuji.

V Modřicích 15.2.2021

Jiří Kovář prezident GCA

letošní  rok byl velmi zvláštní,nikdo z nás se s takovou situací ještě za svůj život nesetkal. Události s pandemií poznamenávají náš každodenní život aniž to můžeme ovlivnit. Nezbývá nám,než se obrnit trpělivostí a pokud možno dobrou náladou,jen tak se nám to vše podaří překonat v psychickém zdraví. O újmách ekonomických se to již tak lehce říci nedá.

Budu věřit tomu,že příští rok se situace zlepší a nebude nás omezovat v tom,co nás ve volném čase všechny naplňuje a to je golf.Golf sportovní,společenský,dětský,prostě esence vášně k malému bílému míčku,který se vždy snažíme dostat do jamky na co nejméně úderů .

Dovolte mi tedy, abych vám všem s optimismem popřál jménem svým i jménem SR GCA klidné prožití Vánoc a jen vše dobré a hodně zdraví v novém roce 2021 a samozřejmě co nejméně úderů na každé jamce.

S úctou

Jiří KovářVážení majitelé veřejného členství,

jelikož veřejné členství v GCA je dle stanov klubu platné vždy jen jeden kalendářní rok, končí všechna veřejná členství 31.12.2020.K tomuto datu bude členství zrušeno na ČGF i v evidenci GCA.

Chcete-li využívat veřejné členství v GCA i v roce 2021, uhraďte prosím poplatek za členství 4.000 Kč pro rok 2021 nejpozději do 31.12.2020. Tím si zajistíte prodloužení veřejného členství a nebudete je muset v příštím roce vyřizovat znovu. Kartu ČGF si můžete vyzvednout na recepci v březnu 2021.

V případě vyřízení zcela nového veřejného členství nebo pokud nemůžete uhradit poplatek za stávající veřejné členství do konce roku 2020 postupujte prosím dle pokynů k vyřízení členství na www.gca.cz


Pokyny k platbě:

Banka: GE MONETA MONEY BANK

Číslo účtu: 593904514/0600 

Var.symbol: Členské číslo ČGF                                                                                         

Spec.symbol:2021


V případě nejasností mne prosím kontaktujte.

Děkuji

Marta Svobodová

Sekretář GCA

Vážení členové,
jak asi všichni víte, včera vláda ČR zpřísnila některá opatření v boji s COVID 19 ( viz -  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0995.pdf ).  Díky tomu dochází v našem klubu k těmto změnám.
1 . soutěže,turnaje  - od pondělí 12.10.2020 do  neděle 25.10.2020 ( včetně ) se nebudou pořádat žádné turnaje. Zrušen je tak i např. klubový turnaj, plánovaný na 25.10. a všechny HCP středy. Pokud byste si chtěli zahrát na úpravu HCP, zůstává jedinou možností hra na nesoutěžní výsledek.
2.  nesoutěžní hra není nijak omezena
3 . klubový turnaj, plánovaný na tuto neděli - 11.10.2020 se hrát bude a to s těmito změnami :
-  turnaj se nebude po hře vyhlašovat. Ceny zůstanou vítězům uschovány na recepci
-  bude možnost  výběru spoluhráčů do flightu. Volit spoluhráče si můžete napříč všemi kategoriemi tímto jediným způsobem : :
a) požadavek lze poslat pouze mailem ( tedy ne přes recepci ) na adresu turnajgca@gmail.com a to nejpozději do uzavření přihlášek do turnaje na serveru cgf.cz
b) lze si zvolit 1 nebo 2 spoluhráče. Protože se na tomto turnaji nevyhlašují kvůli COVID19 výsledky, lze si mimořádně zvolit spoluhráče napříč kategoriemi !
c) ten kdo spoluhráče objednává garantuje, že zvolení spoluhráči o tom vědí a chtějí s ním hrát !
d) startovní listinu sestavuje rozhodčí turnaje. Dříve budou startovat flighty s hráči s nižšími HCP.
e) požadavek na spoluhráče není povinný. Z hráčů, kteří vznesou požadavek na jediného spoluhráče, či  žádný požadavek nevznesou budou  vytvořeny flighty kompletní soutěžním výborem.
f ) sestavovat flighty, lze jen z hráčů, kteří se včas přihlásili do turnaje na serveru cgf.cz   ( https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=641793132 )
4. recepce - prosíme o maximální ohleduplnost, zejména o dodržování bezpečných odstupů a používání roušek. Pokud máte domluvené flighty na klubový turnaj, využijte úhrady startovného a vyzvednutí skórkaret jedním hráčem z flightu. Mimo turnaj využívejte co nejvíce bezkontaktního odbavení přes  aplikaci TeeTime.
Hezký den. Hezkou hru. Robert Varta, STK GC Austerlitz
 
 
 
 
OdpovědětPřeposlat
Zobrazit více