JAMKOVKA 2023

INFORMACE O JAMKOVCE GCA 2023 

Mistrovství GCA ve hře na jamky 2023 

Systém hry:

      Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných turnajových místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na mistrovském hřišti ve Slavkově u Brna. Po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné případně odehrát zápas i na jiném znormovaném hřišti v ČR i zahraničí. Muži hrají z bílých a ženy z modrých odpališť. Hraje se na 18 jamek. Pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se systémem „náhlá smrt“ od jamky  č. 1. Použití dopravy ( bugin ) - dopravu  je možné vyjimečně  použít  a to jen a pouze v případě, že se OBA DVA  soupeři na jejím používání shodnou  a následně se budou oba dva hráči během zápasu na bugině(nách) i pohybovat.  Prosím, aby hráči nežádali využití dopravy své soupeře z důvodů rozdílného věku, či kvůli zdravotnímu stavu. Důvod povolení bugin je  jen  ten, aby se případně umožnily dohrát i zápasy, které by se bez jejich využití dohrály jen s obtížemi, např. hra před setměním . Pokud jeden z hráčů dopravu používat nechce, je zakázaná. Měřící zařízení jsou povolena.

Časový harmonogram                                                                                                                                                                           

      Turnaj bude probíhat v období  od 3.4. do  8.9.2023

Ostatní:                                                                                                                                                                                                   

      Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen výsledek zápasu  na mail gcarozhodci@gmail.com. Výsledek hlásí vítěz zápasu. Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Jednotlivá kola turnajového pavouka se mohou v závislosti na odehraných zápasech prolínat. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit STK GCA na e-mail: gcarozhodci@gmail.com.   Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

soutěžní výbor: STK GCA (  Robert Varta, Roman Nagy )                       rozhodčí soutěže : Robert Varta, 

Podrobné propozice najdete v příloze