Veřejné členství 2023

Vážení majitelé veřejného členství,

poslední možnost úhrady veřejného členství pro rok 2023 je do 25.4.2023.                                            

Po tomto termínu bude Vaše členství v GCA zrušeno.         

Způsob provedení platby:                                                                                                                              

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600                                               

Částka: 4.500 Kč                                                                                                                                              

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2023                                                                                                

Variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA 

Dále připomínáme možnost zakoupení Osobního členství za podmínky, že máte veřejné členství v GCA více než tři roky. Vstupní poplatek u tohoto typu členství je 5.000Kč a roční poplatek je schvalován Valnou hromadou. 

U řádných typů členství je mimo jiné možnost využít reciprocity na jiných hřištích.


Děkujeme pokud jste už poplatek uhradili.