Soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA

SR GCA vypisuje soutěž o návrh designu trička pro reprezentační družstva GCA.

 

Kritéria soutěže:

1. Soutěž je vypsána od 6. 4.2021 a bude probíhat do 31.5. 2021.

2. Soutěž je vyhlášena prostřednictvím klubových www stránek, vyvěšena na nástěnce v klubu, postována prostřednictvím sociálních sítí a poslána do emailu všem členům.

3. Soutěže se může zúčastnit každý člověk a organizace na světě.

4. Soutěž nebude nijak honorována, odměnou pro vítěze bude jen realizace jeho vítězného návrhu.

5. Vítěz soutěže výslovně souhlasí s tím, že se vzdává veškerých autorských práv ve prospěch GCA.

6.Návrhy mohou být odevzdány na sekretariátu klubu v těchto grafických formátech: tiskové PDF, CDR, Al nebo mohou být nakresleny na výkres o minimální velikosti A3 doplněné o přesnou specifikaci barev.

7.V návrhu je povinný jen nápis GC Austerlitz nebo GCA nebo Golf Club Austerlitz a to minimálně jedenkrát. Použití loga klubu umístěné v návrhu na tričku je vítané a žádoucí, ale není povinné. Barva, typ písma, velikost loga i písma a jejich četnost je jen na fantazii tvůrce

8.Grafiku loga klubu je možné si vyžádat na sekretariátu klubu.

9.Po odevzdání návrhů vybere SR GCA tři finalisty.

10.Správní radou tři vybrané návrhy budou zveřejněny na webu GCA a na nástěnce a členská základna klubu rozhodne do stanoveného termínu o vítězném návrhu hlasováním.

11.Hlasování se může zúčastnit jen řádný člen klubu.

12.Hlasování proběhne v daném rozpětí termínů pro hlasování jen fyzickým hlasováním, tj. vložením hlasovacího lístku do volební urny umístěné na recepci.

13.Hlasovací lístek si vyrobí každý člen klubu sám a to tak, že na jakýkoliv čistý papír zakroužkuje variantu A nebo B nebo C a podepíše se tiskacím (hůlkovým) písmem a vloží jej do uzamčené volební urny. Tím je lístek platný.

14.Vítězný návrh bude ten, který obdrží nejvíc hlasů.