ROČNÍ POPLATKY 2023

Informace o úhradě ročních příspěvků 2023

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 6.2.2023 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA.

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2023, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše ročních poplatků pro rok 2023 činí:

                      

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2023

Osobní členství - 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 12.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) - 11.700,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) - 11.700,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) - 3.200,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 36.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 36.000,-

Veřejné členství - 4.500,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) - 6.000,-

Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2023

Osobní členství - 18.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) - 13.700,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) - 13.700,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-                         

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) - 3.200,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 38.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 38.000,-

Veřejné členství - 4.500,-

 

Valná hromada schválila novou výši vstupních členských poplatků do GCA pro rok 2023.

Vstupní poplatek za osobní řádné členství činí 15.000 Kč.

 

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2023

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2023.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2023, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2023. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2023. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2023.

Ve Slavkově u Brna, 7.2.2023   

SR GCA