ROČNÍ POPLATKY 2024

 

Informace o úhradě ročních příspěvků 2024

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2024 v Golfhotelu Austerlitz proběhla volební  Valná hromada GCA.

Prezidentem klubu byl zvolen Ing.Jaroslav Sedláček a členy Správní rady Ing. Jaromír Černý, paní Ivana Mezlíková, Ing. Michael Voronin a Ing. Vítězslav Dostál.

Děkujeme členům za účast na Valné hromadě.

Podrobné informace z Valné hromady budou uvedeny v zápisu z VH v sekci Valná hromada 2024.

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2024, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.


Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2024

Osobní členství - 17.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) - 13.100,-

Seniorská kategorie (muž a žena od věku 61 let) - 13.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) - 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) - 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ - 39.000,-

Firemní členství ZLATÉ - 39.000,-

Veřejné členství - 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) - 6.000,-


Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2024

Osobní členství 18.600,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) 14.000,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) 14.000,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku + potvrzení o studiu) 3.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 41.000,-

Firemní členství ZLATÉ 41.000,-

Veřejné členství 4.600,-

Udržovací poplatek (přerušené členství) 6.000,-


Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2024

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2024.

Pro možnost platby udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2024, je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2024. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2024. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2024.

Ve Slavkově u Brna, 30.1.2024   

SR GCA