ROČNÍ POPLATKY 2021

Informace o úhradě ročních příspěvků 2021

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že Správní rada GCA na svém „online“ jednání dne 12.2.2021 jednohlasně schválila návrh statutárního orgánu GCA (prezident a viceprezident klubu) na konání letošní valné hromady GCA formou vzdáleného elektronického hlasování-per rollam. (Podrobnosti najdete v zápisu ze SR dne 12.2.2021, který je na webu GCA). 

Hlasování probíhalo dle Jednacího řádu pro hlasování per rollam. Počet členů GCA s hlasovacím právem ke dni 17.2.2021 je 758. Dle Stanov GCA IV.5.a) je Valná hromada usnášeníschopná při počtu více jak 10% hlasujících tedy 76 hlasů.

Statutární orgán Valné hromady provedl zápis vyhodnocení hlasování per rollam (viz. příloha).

 

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2021, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

  

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 15.4.2021

Osobní členství                                                                                                                                                 

14.900,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ)                                                                    

10.900,-

Dětské členství (max do věku 18-ti let)                                                                                                        

1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu)                           

2.600,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                           

10.400,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              

32.000,-

Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                    

32.000,-

Veřejné členství                                                                                                                                                  

4.000,-

Udržovací poplatek                                                                                                                                            

6.000,-

 

Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 15.4.2021

Osobní členství                                                                                                                                                 

16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka s OČ)                                                                                

12.000,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let)                                                                                                          

1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu)                           

3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)                                           

11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ                                                                                                                              

34.000,-

Firemní členství ZLATÉ                                                                                                                                    

34.000,-

Veřejné členství                                                                                                                                                  

4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2021

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 0280xxxx). Prosím věnujte pozornost uvedení registračního čísla ve správném formátu z důvodu rychlé identifikace platby.

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 15.4.2021

Karta člena ČGF pro rok 2021 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 15.4.2021

(datum může být upraveno dle aktuální situace s Covid-19).

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2021.

 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2021 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2021. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2021. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za aktivní účast na Valné hromadě při hlasování per rollam a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2021.

 

 

 

Ve Slavkově u Brna, 9.3.2021     

 

SR GCA

 

 

 

 

Soubory ke stažení

*.pdf ; 392.7 kB