Pozvánka na Valnou hromadu 2024 (návrh rozpočtu, výsledky hospodaření)

 Ve Slavkově u Brna 17.12.2023

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 29.1.2024 v 18.00 hod. v prostorách Golf Hotelu Austerlitz

 

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna 

Program:

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

3. Volba orgánů valné hromady

- předsedající

- mandátová, návrhová a volební komise

- zapisovatel a ověřovatelé zápisu

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2023.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a její schválení.

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2023.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2023.

8. Volba prezidenta GCA.

9. Volba členů SR.

10. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2024 a jeho schválení.

11. Diskuse.

12. Usnesení.

13. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 

Za Správní radu GCA

JUDr. Jiří Kovář

Prezident GCA