Zpráva od prezidenta GCA

Vážené členky a vážení členové klubu,

jistě víte, že jsem se rozhodl po 19 letech opustit funkci prezidenta GCA a nyní na tuto pozici nekandidovat. Toto své rozhodnutí jsem oznámil Správní radě už v září loňského roku.

Jsem rád, že se mi ve spolupráci se Správní radou za dobu od roku 2005 podařilo GCA výrazně zviditelnit na sportovní golfové mapě ČR.Klub předávám administrativně a ekonomicky stabilizovaný, s velkou finanční rezervou na účtech.

Samozřejmě, jako v každé lidské činnosti, se nepovede splnit 100% plánů a představ.  Ale já osobně odcházím z funkce prezidenta GCA s pocitem, že jsem vždy pro klub a jeho hráče dělal vše co mi okolí dovolilo.

Chtěl bych popřát novému prezidentovi a nové Správní radě hodně úspěchů a odvahy, při realizaci dalšího rozvoje našeho klubu.Budu připraven nové Správní radě kdykoliv pomoci radou a svým zkušenostmi.     

Jistě chcete znát můj názor na to, koho podpořím ve volbě prezidenta GCA. To Vám rád touto cestou sdělím.Podporuji na funkci prezidenta GCA Ing. Jaroslava Sedláčka, který v minulých letech odvedl velký kus práce pro GCA jako viceprezident GCA a jsem přesvědčen, že to bude dobrá volba.                                 

Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům Správní rady GCA za dlouholetou spolupráci a vám všem za podporu, kterou jste mi v minulých letech projevovali.

Přeji Vám pěknou golfovou sezónu.

S úctou

                                               JUDr. Jiří Kovář

                                               prezident GCA