Neuhrazené roční poplatky - blokace

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni 24.4.2023 evidujeme 120 neuhrazených členský příspěvků na rok 2023.

Stanovený termín úhrady uplynul 31.3.2023.

Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 1.4.2023

Osobní členství 18.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 14.100,-

Seniorská kategorie (muž od věku 61 let) 13.700,-

Seniorská kategorie (žena od věku 61 let) 13.700,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne 15ti let) 2.200,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 3.200,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 38.000,- Firemní členství ZLATÉ 38.000,-

Veřejné členství 4.500,-

 

Vzhledem k výše popsané situaci si Vás tímto dovolujeme informovat, že dle „Stanov GCA“ článek V.6, bude Vaše členství v GCA od 10.5.2023 POZASTAVENO, což znamená, že od tohoto data Vám:

 

  • není umožněn přístup na domovské hřiště GCA a možnost jeho užívání s výhodami člena GCA;
  • a toto pozastavení členství je indikováno i na centrálním serveru ČGF, čímž dojde k zablokování Vašeho členského čísla a v této souvislosti Vám nebude umožněno se zúčastnit jakéhokoliv turnaje, jehož registrace a výsledky jsou zpracovávány prostřednictvím serveru ČGF.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V případě, že výše zmiňovaná finanční částka nebude Vámi v plné výši uhrazena nejpozději do 20.6.2023, budeme bohužel nuceni přikročit ke krokům dle článku VI.7.e) „Stanov GCA“ a Vaše členství bude k 20.6.2023 zrušeno.

 

V případě, že si přejete členství v GCA z jakýchkoliv důvodů ukončit oznamte nám prosím toto neprodleně na gca@gca.cz, vyhnete se tak nepříjemné blokaci na ČGF.

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONEY BANK:

číslo účtu:                593904514/0600

specifický symbol:     2023

variabilní symbol:     Členské číslo ČGF (platné pro GCA)

                                                                 

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

SR GCA