Informace o provozu hřiště od 1.3.2021


Milí hráči,


hřiště je stále otevřeno na zimní greeny (Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště tj. v katastru obce Slavkov u Brna).

DR je otevřen.


Recepce je do odvolání uzavřena.


Pokud budete potřebovat nabít míče na federační kartu, kontaktujte nás na mail golf@agrt.cz. Po zaplacení převodem na účet, kdy variabilní symbol je členské číslo ČGF, vám budou koše nahrány na kartu.

Zámecký park je uzavřen.

Pro orientaci v současné situaci přikládáme stanovisko právní komise ČGF.


Právní komise ČGF vydala stanovisko pro lepší orientaci v nových opatřeních. Jaké jsou tedy dopady do golfového prostředí od pondělí 1.3.2021:

1. Turnaje – zakázány.
2. Individuální hra – je zásadně omezena tím, že na konkrétní hřiště se mohou ke hře dostavit pouze hráči, kteří mají bydliště či pobyt v obci, kde se nachází hřiště ( hřiště se nachází v katastru obce Slavkov u Brna).
3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné.
4. Cestování za sportem a pobytem v přírodě – lze, ale pouze v rámci obce, přičemž platí podmínka společné přítomnosti pouze členů domácnosti – tuto podmínku však vykládáme jako omezení počtu osob „během cesty“.
5. Driving range – platí omezení skupinek 2 osob, rozestupy skupinek min. 2 metry.
6. Trénování – platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
7. Respirátory/rou­šky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 3 písm. x) MOMZČR).
8. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
9. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť.
10. Šatny, sprchy – zakázáno.
11. Indoory – zakázáno.
12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány.
14. Golf v zahraničí – je výslovně povoleno vycestovat z České republiky (čl. II. odst. 11 KO č.216), účel cesty není nikterak omezován, takže kdokoliv z kteréhokoliv místa v České republice se může přesouvat, např. na letiště za účelem vycestování. Je povinností každého, kdo cestuje mimo území ČR, se podle čl. IV. odst. 2 KO č. 216 prokázat kromě písemného dokladu nebo čestného prohlášení ještě dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky (např. letenka, nebo pobytový voucher do cílové destinace).

Děkujeme Vám za pochopení.