Nesoutěžní výsledek

Vážení členové

od 1.5.2020 je možné hrát nesoutěžní výsledek na úpravu HCP. 

Podmínky, za kterých můžete hrát: 

1. Hra na nesoutěžní  výsledek musí být předem řádně nahlášena na recepci. Startovné ve výši 100 Kč je možné hradit jen platební kartou ( případně převodem u her objednaných a zaplacených předem ).

2. Zapisovatel musí mít hendikepový index ( HCP ) nejvýše 36 a musí být také nahlášen

3. Výsledkový lístek se neodevzdává fyzicky, ale je nutno zaslat  jeho fotokopii  na mail golf@agrt.cz a to nejlépe v den odehrání kola, nejpozději však do 12:00 následujícího dne

4. Výsledkový lístek musí obsahovat ( kromě vlastního výsledku ) i  tyto údaje :

-       jméno hráče

-       jméno zapisovatele  - identifikace buď federačním číslem  nebo mobilní kontakt

-       upřesnění, ze kterých odpališť hráč hrál

-       výsledkový lístek NEMUSÍ být podepsán zapisovatelem ( viz místní pravidlo COVID 19 )

Hraje se dle Pravidel golfu a místních pravidel v upřesněné verzi COVID 19.Pozor tyto upřesněná místní pravidla se liší od standardních, proto si je před hrou přečtěte !!!     

Pozor, hraje  se podle modifikovaných místních pravidel,  která kvůli ochraně zdraví hráčů posuzují některé herní situace výrazně odlišně než jste zvyklí ! Proto si je pře hrou pečlivě přečtěte! 

Najdete je v příloze.

 

Za STK GCA, Robert Varta