Pozastavení neuhrazených členství

Vážení členové,

děkujeme všem, kteří již uhradili roční členský poplatek pro rok 2022.

Dovolujeme si však upozornit, že stále evidujeme 76 neuhrazených ročních poplatků pro rok 2022. Stanovený termín úhrady uplynul 31.3.2022                                                                                                                                                                                                          Vzhledem k výše popsané situaci, rozhodla SR GCA na svém zasedání dne 16.5.2022 o pozastavení neuhrazených členství v GCA ,dle „Stanov GCA“ článek V.6. Neuhrazená členství budou POZASTAVENA ode dne 17.5.2022 což znamená, že od tohoto data není umožněn přístup na domovské hřiště GCA. Pozastavení členství je indikováno i na centrálním serveru ČGF, čímž dojde k zablokování členského čísla a v této souvislosti nebude umožněno zúčastnit se jakéhokoliv turnaje, jehož registrace a výsledky jsou zpracovávány prostřednictvím serveru ČGF.

Dovolujeme si tedy požádat členy, kteří dosud neuhradili roční poplatky o nápravu vzniklé situace. V případě, že již nemáte zájem členství v GCA dále využívat a požadujete zrušení členství, oznamte prosím tuto skutečnost na gca@gca.cz.

Způsob provedení platby:                                                              

Úhradu příspěvků lze provést bankovním převodem na účet GCA u GE MONEY BANK:číslo účtu:593904514/0600.Dále je nutno uvést:specifický symbol:2022.Variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA), IČ firmy (platné pouze pro firemní členství)                                                                                       

Výše příspěvků v Kč při uhrazení od 15.4.2022:

Osobní členství:17.800,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ):13.800,-

Seniorská kategorie (muž a žena od věku 61 let):13.400,-

Dětské členství (do konce roku v němž dosáhne věku 15 let):1.900,-                        

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26 let věku + potvrzení o studiu):3.900,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ, ZLATÉ:36.000,-

Odblokování uhrazených členství na serveru ČGF bude probíhat v úterý a ve čtvrtek.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

 SR GCA