Informace pro majitele veřejného členství v GCA

Všechna Veřejná členství v GCA končí dle stanov klubu k 31.12.2019. K tomuto datu bude členství zrušeno na ČGF i v evidenci GCA.

Chcete-li využívat členství v GCA i v roce 2020 je třeba uhradit poplatek za veřejné členství 4.000 Kč pro rok 2020 nejpozději do 31.12.2019  a členství Vám bude prodlouženo na příští sezónu.

V případě vyřízení nového veřejného členství nebo pokud nemůžete uhradit  poplatek za stávající veřejné členství do konce roku 2019 postupujte prosím dle pokynů k vyřízení člentsví na www.gca.cz

 

Pokyny k platbě:

Banka: GE MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 593904514/0600

Var.symbol: Členské číslo ČGF 

Spec.symbol:2020