STK GCA

Místní pravidla pro turnaje ( pořadadel GC Austerlitz )  se v některých bodech liší od provozních místních pravidel ( najdete na stránkách hřiště ).

Rozdíly jsou tyto :

1. na turnaji nelze uplatnit místní pravidlo o míči zahraném do autu a ztraceném míči v poli

2. za vstup do trestné oblasti se zákazem hry je všeobecný trest ( 2 trestné rány, nebo ztráta jamky, dle formátu hry )

turnajová místní pravidla si můžete stáhnout v příloze

Změnil se Vám přes zimu HCP ? Příčinu je skoro jistě povinná roční HCP kontrola.