Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Mistři klubu 2019

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

Vážení členové,
 
hrát se sice nedá, ale přesto posíláme pár upřesňujících informací, ohledně turnajové sezóny 2020.
Tady jsou :

jamkovka 2020

původně plánovaný termín startu jamkovky, tedy 28.3.2020, není kvůli uzavření hřiště možný. Dobrá zpráva je ale ta , že ti co se ještě nepřihlásili, tak mohou učinit  a to až do doby, než se sportoviště znovu otevřou. Přesný termín do kdy je nutno se přihlásit nyní není, ale ve chvíli, kdy bude povoleno resort znovu otevřít, bude přihlašování okamžitě ukončeno a jamkovka rozlosována. Přihlásit se můžete zde : http://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=611079002
turnaje 2020
v tuto chvíli nikdo neví, kdy budou sportoviště znovu otevřená a v jakém režimu bude možné turnaje hrát ( počet účastníků, roušky, atd. ) . Pevně  věřím, že se hrát bude ! Jisté však je, že tradiční start do sezóny nebude jako tradičně o Velikonočním pondělí  (13.4. ), kdy bude zakázáno snad  i zmrtvýchvstání.  Až to půjde, tradiční název Beránek dodržíme !  Nezahrajeme si  o  Velikonočního beránka, ale spíše o Májového beránka či Červnového beránka. O všech termínech turnajů budete samozřejmě informováni až bude hřiště otevřeno.
vouchery za výhru
ti z Vás, kteří máte ještě vouchery za výhru na turnajích 2019 a ještě jste je neuplatnili, nemusíte zoufat. Platnost voucherů je prodloužena z 31.3.2020 do 30.6.2020  !!! Pokud by nešly uplatnit ani do tohoto termínu, prodlouží se platnost i po tomto termínu, ale snad to nebude třeba.
 
Veškeré výše uvedené informace najdete i  na stránkách klubu  ( sportovní činnost STK - http://www.gca.cz/stk-gca/ )
 
 
Hezký den. Robert Varta, za STK GC Austerlitz
 
 

Vážení členové,

 

Správní rada GCA  na svém zasedání č.: 4/2020, dne 19.3.2020, mimo jiné rozhodla,

 

o odložení splatnosti ročních poplatků na rok 2020 do termínu 30.4.2020,

 

a to v souladu s ustanovením článku V.3f, Stanov GCA.

 

 

O další aktuální situaci Vás budeme v nejkratší možné době informovat.

 

S pozdravem

 

ZA SR GCA:  Ing. Jaroslav SEDLÁČEK  viceprezident GCA

Správní rada GCA si Vás dovoluje informovat, že v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  a rozhodla že: zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Golfový resort ve Slavkově u Brna  je tedy po dobu trvání výše uvedeného opatření uzavřen!

 

Děkujeme Vám za pochopení.

Za Správní radu GCA

Ing. Jaroslav Sedláček

viceprezident GCA

 

 

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 3.2.2020 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA. Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2020, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše poplatků pro rok 2020 činí: 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2020

Osobní členství 14.900,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ) 10.900,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 2.600,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 10.400,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

Veřejné členství 4.000,-

Udržovací poplatek 6.000,-

 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2020

Osobní členství 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka s OČ) 12.000,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,-

Firemní členství ZLATÉ 34.000,-

Veřejné členství 4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2020

variabilní symbol: Členské číslo ČGF ,  číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2020

Karta člena ČGF pro rok 2020 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 1.4.2020 na recepci hřiště proti dokladu o zaplacení poplatku. 

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2020.

 Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2020 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2020. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2020. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2020.

Ve Slavkově u Brna, 5.2.2020

 SR GCA

 

 

 

Vážení členové,

žádáme Vás, abyste případné změny Vašich kontaktních údajů zejména e-mailové adresy neopomenuli nahlásit na sekretariát klubu gca@gca.cz

Pokud Vám elektronická pošta z klubu nechodí, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Prosím informujte o aktualizaci kontaktů i své známé spoluhráče.

Děkujeme za spolupráci.

Marta Svobodová

Sekretář GCA


 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2020 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2020. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2020. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme.