Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Mistři klubu 2019

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

 

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 3.2.2020 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA. Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2020, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše poplatků pro rok 2020 činí: 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2020

Osobní členství 14.900,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ) 10.900,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 2.600,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 10.400,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

Veřejné členství 4.000,-

Udržovací poplatek 6.000,-

 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2020

Osobní členství 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka s OČ) 12.000,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,-

Firemní členství ZLATÉ 34.000,-

Veřejné členství 4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2020

variabilní symbol: Členské číslo ČGF ,  číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2020

Karta člena ČGF pro rok 2020 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 1.4.2020 na recepci hřiště proti dokladu o zaplacení poplatku. 

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2020.

 Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2020 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2020. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2020. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2020.

Ve Slavkově u Brna, 5.2.2020

 SR GCA

 

 

 

Vážení členové,

žádáme Vás, abyste případné změny Vašich kontaktních údajů zejména e-mailové adresy neopomenuli nahlásit na sekretariát klubu gca@gca.cz

Pokud Vám elektronická pošta z klubu nechodí, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Prosím informujte o aktualizaci kontaktů i své známé spoluhráče.

Děkujeme za spolupráci.

Marta Svobodová

Sekretář GCA


 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2020 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2020. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2020. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

Děkujeme.

Vážení členové, 

na zasedání SR GCA 10.2.2020 bylo schváleno, že členové GCA, kteří v roce 2019 platili pronájem klece pro úschovu bagů mají nárok na vrácení celé částky.

Služba měla být podle smlouvy o poskytování klubového zázemí a služeb mezi Golf Clubem Austerlitz a Austerlitz Golf s.r.o. pro členy GCA zdarma.

 SR GCA

 

Pro vrácení platby kontaktujte prosím

Ing. Kateřinu Libenskou

libenska@hotelausterlitz.cz

Mob.+420 775 221 577


 

 SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 3.2.2020 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

3. Volba orgánů valné hromady

- předsedající

- mandátová, návrhová a volební komise

- zapisovatel a ověřovatelé zápisu

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2019.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a její schválení.

6. Zpráva o činnosti reprezentace GCA za rok 2019.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2019.

8. Volba prezidenta GCA.

9. Volba členů SR.

10. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2020 a jeho schválení.

11. Diskuse.

12. Usnesení.

13. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 

 

Za Správní radu GCA

JUDr.Jiří Kovář

Prezident GCA

 

 

Ve Slavkově u Brna 5.12.2019

Všechna Veřejná členství v GCA končí dle stanov klubu k 31.12.2019. K tomuto datu bude členství zrušeno na ČGF i v evidenci GCA.

Chcete-li využívat členství v GCA i v roce 2020 je třeba uhradit poplatek za veřejné členství 4.000 Kč pro rok 2020 nejpozději do 31.12.2019  a členství Vám bude prodlouženo na příští sezónu.

V případě vyřízení nového veřejného členství nebo pokud nemůžete uhradit  poplatek za stávající veřejné členství do konce roku 2019 postupujte prosím dle pokynů k vyřízení člentsví na www.gca.cz

 

Pokyny k platbě:

Banka: GE MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 593904514/0600

Var.symbol: Členské číslo ČGF 

Spec.symbol:2020