Golf Club AusterlitzGolf Club Austerlitz
Online přihláška

Mistři klubu 2019

Golf Club Austerlitz byl založen v roce 1994. V současné době má 1043 členů, kteří využívají domovské 18 jamkové hřiště včetně tréninkového zázemí, Indooru, golfové akademie v Zámeckém parku a klubovny.

Hlavní cíle klubu jsou:
propagace golfu jako sportu pro širokou veřejnost, zvyšování sportovní výkonnosti svých členů a v neposlední řadě rozvoj a podpora mládežnického golfu.
Klub dále nabízí všem svým členům mnoho klubových soutěží i další mimoklubové aktivity.Důležitou a přirozenou součástí klubového života je i prohlubování osobních a podnikatelských vztahů mezi členy klubu.

Aktuality

 

 SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 3.2.2020 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

3. Volba orgánů valné hromady

- předsedající

- mandátová, návrhová a volební komise

- zapisovatel a ověřovatelé zápisu

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2019.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a její schválení.

6. Zpráva o činnosti reprezentace GCA za rok 2019.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2019.

8. Volba prezidenta GCA.

9. Volba členů SR.

10. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2020 a jeho schválení.

11. Diskuse.

12. Usnesení.

13. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 

 

Za Správní radu GCA

JUDr.Jiří Kovář

Prezident GCA

 

 

Ve Slavkově u Brna 5.12.2019

Všechna Veřejná členství v GCA končí dle stanov klubu k 31.12.2019. K tomuto datu bude členství zrušeno na ČGF i v evidenci GCA.

Chcete-li využívat členství v GCA i v roce 2020 je třeba uhradit poplatek za veřejné členství 4.000 Kč pro rok 2020 nejpozději do 31.12.2019  a členství Vám bude prodlouženo na příští sezónu.

V případě vyřízení nového veřejného členství nebo pokud nemůžete uhradit  poplatek za stávající veřejné členství do konce roku 2019 postupujte prosím dle pokynů k vyřízení člentsví na www.gca.cz

 

Pokyny k platbě:

Banka: GE MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 593904514/0600

Var.symbol: Členské číslo ČGF 

Spec.symbol:2020

Ve dnech 14.9 a 15.9. 2019 se za krásného slunečného počasí hrálo ve Slavkově Mistrovství klubu ne hře na rány.

Mistry klubu pro rok 2019 se stali Barbora Šindelářová a Jaromír Černý jun., kteří tak zopakovali svůj úspěch z minulého roku.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem hráčům za účast!!

Komletní výsledky: https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj/vysledkova-listina?id=579967825

 

Mistrovství klubu na rány 2019

Muži

1.   Jaromír Černý jun.      149

2.   Vojtěch Jochman        154

3.   Jan Lekeš                   155

 

Ženy

1.   Barbora Šindelářová    151

2.   Melanie Šmějkalová     154

3.   Gabriela Chaloupková  158

 

Kadet

1.   Alexandr Šmerda       160

 

Kadetka

1.   Monika Haufová         159

 

MID Muži

1.  Radek Patočka            158

 

MID Ženy

1.   Jana Hůrková            184

 

Senior

1.   Radek Patočka           158

 

Seniorka

1.   Jana Hůrková            184

 

Mistrovství klubu ve hře na jamky 2019

 

Ženy

1.   Gabriela Chaloupková

2.   Lenka Nebeská

3.   Barbora Šindelářová

 

Muži

1.   Vojtěch Jochman

2.   Michal Chaloupka

3.   Matyáš Chaloupka


Zástupce vedení Golfhotelu Austerlitz informuje členy klubu, že bagy a vozíky musí být uloženy v klecích.

Na bagy a vozíky umístěné mimo klece se nevztahuje pojištění a mohou být z místnosti kdykoliv odstraněny!

 

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 4.2.2019 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA.

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2019, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

Nepřehlédněte prosím změnu výše ročních poplatků opoti minulým rokům!!!!

Klubový turnajový kalendář na rok 2019.