GCA GCA GCA GCA

line

Informace o úhradě ročních příspěvků 2018

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2018 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA.

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2018, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2018

Osobní členství  14.700,-  

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 9.900,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.500,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) 2.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 9.900,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

Veřejné členství 4.000,-

Udržovací poplatek  6.000,-


Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2018

Osobní členství 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 11.500,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.500,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) 3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,-

Firemní členství ZLATÉ 34.000,-

Veřejné členství 4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2018

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

IČ firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2018

Karta člena ČGF pro rok 2018 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 1.4.2018 na recepci hřiště proti dokladu o zaplacení poplatku.

 

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2018.

 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2018  je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku  IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž  žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2018. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2018. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA  uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2018.

 

 

 

Ve Slavkově u Brna, 31.1.2018        

 

SR GCA

 

Pozvánka na Valnou hromadu

line

                                                                                  

                                                         Ve Slavkově u Brna  1.12.2017

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

 

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

 

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

 

 

která se bude konat 29.1.2018 v 18.00hod. v klubovně GCA

 

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

     Program:

 

 

   1. Zahájení.

 

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

 

   3. Volba orgánů valné hromady

 

       - předsedající

 

       - mandátová a návrhová komise

 

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

 

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2017.

 

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a její schválení.

 

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2017.

 

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2017.

 

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2018 a jeho schválení.

 

  9. Diskuse.

 

10. Usnesení.

 

11. Závěr.

 

 

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

 

Přílohy:

Plná moc

Výsledky hospodaření

Jednací řád                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                               

 

Prodloužení veřejného členství na rok 2018

line

Veřejné členství v GCA končí dle stanov klubu k 31.12.2017. K tomuto datu bude členství zrušeno na ČGF i v evidenci GCA.

Chcete-li využívat členství v GCA i v roce 2018 je třeba uhradit poplatek za veřejné členství 4.000 Kč pro rok 2018 nejpozději do 31.12.2017  a členství Vám bude prodlouženo na příští sezónu.


Informace pro platbu:

Číslo účtu:593904514/0600

Var.symbol:reg.číslo

Spec.symbol:2018


Děkujeme.

 

Informace k zahraniční platbě

line

Číslo účtu GCA: 593904514/0600 GE MONEY BANK Palackého nám.123 Slavkov u Brna.

IBAN:CZ 5506000000000593904514

SWIFT KÓD:AGBACZPP

Otevření Indooru ve Slavkově

line

Nově zbudovaný Indoor Golf  byl otevřen 2.12. 2017 a nachází  se v areálu golfového hřiště, v budově Spike baru. 
Indoor Golf .je vybaven 2 simulátory Foresight s širokoúhlým plátnem o rozměru 5*3m, putovacím prostorem, barem a fitting dílnou.  

Pro trénink s trenérem můžete využít  Head Measurement Technology – převratnou novinku, která hráčům poskytne kompletní obraz o výkonu hlavy hole. S HMT můžete okamžitě vidět kritické hodnoty jako rychlost hlavy hole, horizontální přiblížení hole, smash faktor, dynamický loft a lie a dokonce i místo odrazu míče od hole s nesrovnatelnou přesností. 

Rezervace

Online na TeeTime , nebo na telefonním čísle 544 221 963.

Běžný provoz

Zařízení po-pá 9–16h po-pá 16–21h a víkend
Simulátor (60min) 350 Kč 400 Kč 
Vstup s trenérem 300 Kč 350 Kč

 

Upomínka úhrady ročních příspěvků 2017

line

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit, že dle klubové evidence celkem 32 majitelů členství neuhradilo členský příspěvek na rok 2017.

Stanovený termín úhrady uplynul 31.3.2017.

Nebudou-li členství uhrazena do 10.12.2017  budou k 15.12.2017 zrušena.

Informace k platbě:

Název formy členství

Výše příspěvku

Osobní členství              16.000,- Kč

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ)

             11.500,- Kč

Dětské členství (dítě člena s OČ nebo POČ max. do věku 18-ti let)

              1.500,- Kč

Studentské členství (po dobu studia, max. do 26-ti let věku)

               3.500,- Kč

Seniorské členství (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)

             11.500,- Kč

Vzhledem k výše popsané situaci si Vás tímto dovolujeme informovat, že dle „Stanov GCA“ článek III.6, bylo Vaše členství v GCA od 1.8.2017 POZASTAVENO.

           Způsob provedení platby:

 • Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u MONETA MONEY BANK:číslo účtu: 593904514/0600 Dále je NUTNO uvést: variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA).Platí princip: 1 platba = 1 člen.                                                                            

   

  Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

  Ve Slavkově u Brna, 1.12.2017

   

                                                                                                                            

Výsledky Mistrovství klubu 2017

Výsledky Mistrovství klubu 2017

line

MK - ve hře na rány

Muži:

1.Kostelka Vojtěch

2.Hromádka Martin

3.Siegel David


Ženy:

1.Nebeská Lenka

2.Chaloupková Gabriela

3.Šindelářová Barbora


Kadeti:

Darovec Michal , Nebeská Lenka


Mid Amatéři:

Chaloupka Michal, Kozáková  Vladislava


Senioři:

Chaloupka Michal, Hůrková Jana


MK - ve hře na jamky:

1.Siegel David

2.Jochman Vojtěch

3.Dostál Vítězslav

 

1.Šindelářová Barbora

2.Nebeská Lenka

3.Kozáková Vladislava


Gratulujeme!!!Za SR GCA Marta Svobodová


Slavkov hostil Pohár Moravských klubů 2017

Slavkov hostil Pohár Moravských klubů 2017

line

V neděli 10.9. se na našem hřisti konala obnovená premiéra prestižního klání moravských týmů, které v minulých letech hostil golfový areál Ostravice…

line
MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE 2017
 
Vážení golfisté, vážené golfistky,  
I v letošním roce se koná Mistrovství klubu v jamkové hře. Určitě si chcete jamkovku zahrát, a tak se nezapomeňte přihlásit .
 
Základní informace

Uzávěrka přihlášek je 16.4.2017 v 18.00 ( jen pro členy  GC Austerlitz  s HCP 36 a lepší )
Hraje se  - od 18.4. do 15.9. 2017, přesný rozpis kol bude upřesněn 18.4.2017  podle počtu přihlášených
Rozlosování - proběhne na Klubovém turnaji 03 - Velikonočním beránkovi - dne 17.4.2017
Kompletní propozice - příloha mailu a příloha turnaje na www.cgf.cz ( 17.4.2017 - http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505021184 )

jak se přihlásit :
krok 1 - přihlášení na serveru cgf - http://www.cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=505021184
( turnaj je vypsán k 17.4.2017 )
krok 2 - zaslání kontaktního mailu na adresu - gcarozhodci@gmail.com. ( pokud jste hráli turnaj minulý rok , kontakt zasílat nemusíte, pokud zůstává stejný jako v roce 2016 )
 
Pro přijetí hráče( ky) do turnaje je nutné splnit oba dva kroky, tedy i zaslat kontaktní mailovou adresu. Povinnost mailového kontaktu se vztahuje jen na hráče, kteří nehráli jamkovku v roce 2016 a byla zavedena protože :
1. je tak zaručeno, že kontakty jsou aktuální a funkční
2. v případě, že se hráči nedohodnou na termínu bude možné posoudit, zda za to mohou oba dva hráči nebo jen jeden
 
Hráč(ka) musí zaslat kontakt mailem na gcarozhodci@gmail.com, aby odpadly případné dohady zda byl či nebyl kontakt předán . Pokud hráč  ( který nehrál vloni ) neodešle kontakt nejpozději do uzávěrky turnaje - nebude do turnaje přijat. Po rozlosování - hráči před zahájením každého  kola dostanou kontakt na soupeře a následně si domluví termín utkání. 
 
Přejeme hezkou hru.  STK GCA  

Archiv článků >>>

aktuality z klubu
 
7.01.2018 line Karty ČGF 2018 >> 7.01.2018 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>