Vážení členové,

upozorňujeme, že termín úhrady zvýhodněné výše ročních poplatků pro rok 2022 byl 31.3.2022.

SR GCA rozhodla o prodloužení termínu úhrady zvýhodněné výše ročních poplatků, nejpozději však do 15.4.2022.

Abychom vás ušetřili nepříjemností, připomínáme blokaci neplatičů.

,,SR rozhodla, že členové, kteří neuhradí roční poplatky do 15.4.2022 budou od 16.4.2022 blokování na serveru ČGF tzn. člen nemůže využívat členství a není mu umožněno přihlášení do turnajů. Člen bude na serveru ČGF odblokován po uhrazení ročního členského poplatku pro rok 2022 v plné výši. Odblokování na ČGF bude probíhat vždy v úterý a pátek“.

Elektronické karty ČGF si můžete po uhrazení poplatků stáhnout zde: https://www.cgf.cz/cz/mobilni-aplikace-cgf/mobilni-aplikace-cgf

Děkujeme všem kteří již už uhradili a přejeme hezkou hru!

Vážení členové,

dle stanov GCA bod.VII.8. „Držitel Veřejného členství může požádat o transformaci na „Osobní členství“ v případě, že uhradil do GCA třikrát poplatek za veřejné členství“ pokud tedy splňujete podmínky můžete nabídku využít.         
            
Vstupní poplatek u tohoto typu transformace činí 5.000 Kč.
Roční poplatek pro rok 2022 schválený valnou hromadou je 15.800Kč nebo 11.400Kč (seniorské členství). 
Osobní členství v GCA zahrnuje neomezený vstup na 18ti jamkové hřiště, neomezený vstup na akademii v parku, vstup na tréninkové plochy, míče na Driving range za klubové ceny atd.
Výhodou Osobního členství je například i možnost využít reciprocity na jiných hřištích (např.100% Ropice, 100% Skalice, 100% Malacky, 100% Sedín).

Další informace o členství a pokyny k vyřízení členství naleznete na www.gca.cz.V případě nejasností kontaktujte sekretáře GCA paní Svobodovou na gca@gca.cz nebo na mobil +420775668997. Těšíme se na Vás!

Vážení členové GCA,

na našem transparentní účtu Ukrajina Help GCA je v tuto chvíli 123tisíc. Pokud odečteme počáteční zůstatek klubu 35tis, který na tomto účtu byl než jsme ho operativně změnili na transparentní, tak jsme my členové vybrali 88tisíc korun, za což vám všem patří obrovský dík.

Těm, kteří přispěli, velice děkujeme. Sbírka je otevřena minimálně do Velikonoc, takže je stále možné vašim finančním darem pomoci ukrajinským maminkám a dětem ubytovaným ve Slavkově.

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=292898544

Po uzavření sbírky se s maminkami sejdeme a osobně probereme nejlepší možnou pomoc a budeme vás následně o využití prostředků informovat.

Díky ještě jednou všem za vaši pomoc, každá koruna pomáhá.

Tímto vás všechny srdečně zveme na pondělní turnaj Texas dvojic, tradičního Velikonočního beránka. Těšíme se vás.

 

Vaše SR

 

Vážení členové GCA,

po zaslání zprávy Mgr. Radovanem Vrbkou ohledně válečných uprchlíků, ukrajinských žen a dětí, které hotel Austerlitz ubytovává a podporuje na jejich vlastní náklady, jsme obdrželi velkou spoustu pozitivních ohlasů, děkovných emailů a žádostí od vás členů o možnost také pomoci a přispět.

Zřídili jsme tedy jako klub transparentní účet u ČSOB 292898544/0300 „Ukraine Help“, kde máme my všichni členové GCA možnost přispět finančním darem na pomoc těmto konkrétním ženám a dětem, kteří jsou momentálně ubytováni v Golf hotel Austerlitz.

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=292898544

Jedná se o zcela dobrovolnou sbírku, jejíž výtěžek bude následně plně využit na podporu těchto konkrétních uprchlíků, kteří našli dočasný ale bezpečný domov právě u nás ve Slavkově na golfu.

Sbírka je otevřena všem, kteří chtějí pomoci od pondělí 4.4.2022, prozatím na časově neomezenou dobu. Průběžně vás budeme informovat o výši sbírky emailem, nebo se prosím informujte kdykoliv osobně na čísle transparentního účtu. Dle výše vybrané částky a reálné potřeby těchto lidí pak následně zvolíme konkrétní formu podpory, například nákup oblečení, hraček, školních potřeb pro děti.

 

Jménem členů SR, a věříme že i jménem všech členů GCA, tímto také děkujeme majitelům a zaměstnancům hotelu za jejich solidaritu a ohromnou pomoc.

Děkujeme, že pomáháte!

SR GCA

 

*V případě zájmu, budeme také schopni vystavit donátorům doklad o daru, který může sloužit jako daňově odpočitatelná položka.

 

Obecné informace

Klubové turnaje budou buď v režimu sportovním, kdy není možné si zvolit spoluhráče nebo společenském,  kdy je možná volba spoluhráče(ů). Turnaje jednotlivců se hrají vždy ve troj-flightech. U všech našich klubových turnajů jsme ponechali startovné ( pro členy klubu s řádným členstvím ) v symbolické výši 100 Kč, u jamkovky se startovné neplatí vůbec.


První klubový turnaj se hraje 10. dubna . Je to turnaj jednotlivců bez možnosti volby spoluhráče a přihlásit na něj se můžete zde :  https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=684124625

--

Oblíbený Velikonoční beránek se hraje formátem texas scramble dvojic. Přihlásit se do něj můžete již nyní zde – https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=684124675 a zároveň nezapomeňte, že po přihlášení přes server CGF je nutné ještě zaslat složení dvojice na mail – turnajgca@gmail.cz  ( zde je nepovinně možné zaslat i požadavek na spoluhráče ve flightu = druhou dvojici )

 

Jamkovka 2022 -  stále se můžete přihlašovat do letošní jamkovky ( zejména ženy a dívky ) - https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=683582527

 HRA NA ÚPRAVU HI ( DŘÍVE HCP ) V ZAHRANIČÍ - HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

 

 

1. hráč s domovským členstvím v GC Austerlitz odehraje turnaj v zahraničí na úpravu HI ( dříve HCP )

 

Hráč neprodleně po odehrání turnaje nahlásí na mail stk@gca.cz tyto údaje :

 

Postup:

Zahraniční výsledek by měl být nahlášen neprodleně, přičemž hlášení musí obsahovat následující položky:

• Datum hry

• Název hry (turnaj)

• Hřiště (popř. s bližším rozlišením kola, např. Penati – Legend)

• Odpaliště (barva)

• PAR hřiště

• Příslušné normy CR a SR

• Vstupní hendikepový index (hendikep, s jakým hráč nastupoval do turnaje)

• Uhrané brutto skóre – rány (pokud je k dispozici)

• Uhrané stablefordové body

• Případně upravený hrubý výsledek (dále jen UHV; brutto skóre s omezením na netto double bogey na každé jamce včetně škrtaných, detaily viz WHS) – jde o nepovinný údaj, užitečný zejména u brutto soutěží, kde se nepočítají Stablefordové body

• Detail výsledku (pokud je k dispozici, případně jako online odkaz)

 

Příklad:

• Datum: 1. 6. 2020

• Název hry: Mercedes Cup

• Hřiště: Black Stork – Veľká Lomnica, kombinace A+B

• Odpaliště: Žlutá

• PAR: 72

• CR: 71,2

• SR: 142

• Vstupní hendikepový index: 15,2

• Uhrané brutto skóre - rány: není k dispozici

• Uhrané stablefordové body: 39

• UHV: 93 – nepovinné

• Detail výsledku: https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=XXX (se správným ID turnaje)

 

Většinu údajů lze zpravidla zjistit i online (např. na www.skga.sk), ovšem pokud to nelze, je na hráči, aby si vše potřebné sám zjistil, a to ideálně hned na místě. Případný odkaz na online stránku může být pro hendikepovou komisi užitečný, ale není úkolem hendikepové komise pracně dohledávat údaje, které má hráč k dispozici. Proto je potřeba hlásit všechny výše uvedené údaje (vyjma UHV). To, že hendikepová komise hráči výsledek zanesla, a jaká je nová hodnota hráčova hendikepového indexu, lze následně ověřit na standardní ověřovací stránce http://server.cgf.cz/HcpCheck.aspx.

 

Pokud byl turnaj v zahraničí zadán přes stránky www.cgf.cz, hráč nic nehlásí, protože je výsledek už v systému !!!

 

2. hráč má členství v zahraniční golfové federaci (obvykle cizinci) a zároveň i v České golfové federaci ( v GC Austerlitz ) odehraje turnaj v zahraničí na úpravu HI.

 

 

Týká se obvykle cizinců, kteří mají kromě členství ve své domovské zemi také i členství i v České golfové federaci

 

 

Hráč, který má členství v zahraniční golfové federaci a zároveň i v České golfové federaci musí postupovat takto :

• HI (dříve HCP) by měl spravovat domovský klub hráče v zemi odkud hráč pochází (např. na Slovensku )

• pokud hraje hráč turnaje v zahraničí, v zemi, kde se mu starají o HI, není nutné zasílat výsledky jednotlivých her. Svůj aktuálně platný HI hráč musí nahlásit až před plánovaným turnajem v Česku, aby mu byl na severu www.cgf.cz jeho HI přenastaven na správnou před zahájením turnaje. Výše HI se v našem klubu hlásí na adresu stk@gca.cz (nutno hlásit s předstihem několika dnů před turnajem v Česku ). Pokud je turnaj vícedenní, HI se mění jen před prvním dnem.

- po odehrání turnaje v Česku (nebo kdekoliv jinde než v zemi, kde mu spravují HI), musí po každém jednotlivém turnaji nahlásit výsledek svému správci HI v domovském klubu zahraničí. Ten jej následně zapíše do hráčovi databáze a HI přepočítá. Nový HI v domovském klubu v zahraničí je pak jediným platným HI (skoro jistě se bude lišit od toho, který byl ve výsledkové listině turnaje v Česku ). Je to dáno tím, že kompletní podklady nutné pro správný výpočet HI má k dispozici jen správce HI v zahraničím klubu.

 
 
 
Zobrazit více