Pozvánka na Valnou hromadu                                                                                    Ve Slavkově u Brna 3.1.2019

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 4.2.2019 v 18.00 hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1, Slavkov u Brna

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů valné hromady

       - předsedající

       - mandátová a návrhová komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2018.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2018.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2018.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2019 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

 

                                                                 Za Správní radu GCA

                                                                      JUDr.Jiří Kovář

                                                                       Prezident GCA

 

Dokumenty v příloze:

1.Výsledky hospodaření, rozpočet

2.Navrhovaná výše ročních poplatků

3.Jednací a hlasovací řád

4.Plná moc-vzor

    zavřít okno