ROČNÍ HCP KONTROLA

Změnil se Vám přes zimu HCP ? Příčinu je skoro jistě povinná roční HCP kontrola.

Roční kontrola HCP

Řada hráčů si myslí, že to jediné, co může ovlivňovat náš handicap, jsou výsledky odevzdané v klubovně. Je to však jinak. Na přelomu roku vykonávají kluby a Česká golfová federace povinnou meziroční kontrolu handicapů, kde systém automaticky vyhodnocuje správnost aktuálního HCP. Vyhodnocení probíhá vyhodnocením odevzdaných výsledků za minulý  rok ( při nedostatečném počtu výsledků i předminulý rok ).  Po zanalyzování všech výsledků, systém u každého jednotlivce  navrhne s jakým HCP má daný hráč vstoupit do nové sezóny.  Systém tedy navrhne, zda se má hráči HCP ponechat , zlepšit nebo zhoršit. Tyto návrhy pak schvaluje předseda STK klubu. Jedná se víceméně jen o formální schválení. Systém používá na výpočet metodiku EGA ( Evropská golfová asociace )  a důvod pro manuální korekci je nutný jen opravdu v jednotlivých případech  ( obvykle u hráčů, kteří v daném roce začali a měli během roku obrovské zlepšení ) Kontrola  se týká pouze handicapů 36 a lepších.

 

 

V klubu GCA došlo na základě poslední roční HCP kontroly ke změnám HCP u hráčů s těmito federačními čísly :

 

 

280225

 

zvýšení

280358

 

zvýšení

280425

 

zvýšení

280634

 

zvýšení

280653

 

zvýšení

280704

 

zvýšení

281030

 

snížení

281334

 

zvýšení

281335

 

zvýšení

281483

 

zvýšení

282031

 

zvýšení

282056

 

zvýšení

282385

 

zvýšení

282454

 

zvýšení

282624

 

zvýšení