Nový HCP systém, platný od roku 2020

V roce 2020 se změní HCP většině členům GCA v důsledku změny HCP systému !


 

Nový HCP systém, platný od roku 2020


Dne 17.3. 2020  došlo k přepočtu HCP u všech členů České golfové federace. Změny byly provedeny proto, že se celosvětově přechází na jednotný HCP systém. HCP se nově bude nazývat HI ( hendikepový index ).

U velké většiny golfistů se HCP změní a často tak NEBUDE SHODNÝ s tím, který má hráč(ka) uvedený na registrační kartě CGF. Kartičky byly tištěny ještě před přepočtem !


základní info :

- od kdy budou nové HCP platit ? - od 17.3.2020

- kde je možné si nnou výši HCP zjistit ?

   možnosti jsou tyto :

1. přes registraci na TeeTimu

2. na www.cgf.cz - http://server.cgf.cz/HcpCheck.aspx


PODROBNÉ INFORMACE O NOVÉM HCP SYSTÉMU najdete zde :

http://www.cgf.cz/cz/vzdelavani/serialy/celosvetovy-handicapovy-system