Nesoutěžní výsledky 2020 - COVID19

Hrát na nesoutěžní výsledky je možné od 1.5.2020 !

 

Hrát na nesoutěžní výsledky je možné od 1.5.2020 !

 

Hra na nesoutěžní  výsledek 2020 – COVID 19


  1. Hra na nesoutěžní  výsledek musí být předem řádně nahlášena na recepci. Startovné ve výši 100 Kč je možné hradit jen platební kartou ( případně převodem u her objednaných a zaplacených předem ).
  2. Zapisovatel musí mít hendikepový index ( HCP ) nejvýše 36 a musí být také nahlášen
  3. Výsledkový lístek se neodevzdává fyzicky, ale je nutno zaslat  jeho fotokopii  na mail golf@agrt.cz a to nejlépe v den odehrání kola, nejpozději však do 12:00 následujícího dne
  4. Výsledkový lístek musí obsahovat ( kromě vlastního výsledku ) i  tyto údaje :

-       jméno hráče

-       jméno zapisovatele  - identifikace buď federačním číslem  nebo mobilní kontakt

-       upřesnění, ze kterých odpališť hráč hrál

-       výsledkový lístek NEMUSÍ být podepsán zapisovatelem ( viz místní pravidlo COVID 19 )

Hraje se dle Pravidel golfu a místních pravidel v upřesněné verzi COVID 19. Pozor tyto upřesněná místní pravidla se liší od standardních, proto si je před hrou přečtěte !!!