JAMKOVKA 2020

INFORMACE O JAMKOVCE GCA 2020 

Mistrovství GCA ve hře na jamky 2020 

stránka turnaje na cgf.cz - https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=611079002

 


Mistrovství GCA ve hře na jamky 2020 - propozice

Systém hry:

      Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a dle platných místních pravidel hřiště. Hraje se jamková hra bez vyrovnání na mistrovském hřišti ve Slavkově u Brna. Po vzájemné dohodě OBOU soupeřů je možné případně odehrát zápas i na jiném znormovaném hřišti v ČR i zahraničí. Muži hrají z bílých a ženy z modrých odpališť. Hraje se na 18 jamek. Pokud není znám vítěz po dohrání 18. jamky, pokračuje se systémem „náhlá smrt“ od jamky  č. 1. Použití dopravy ( bugin ) - dopravu  je možné vyjimečně  použít  a to jen a pouze v případě, že se OBA DVA  soupeři na jejím používání  shodnou  a následně se budou oba dva hráči během zápasu na bugině(nách) i pohybovat. Varianta, kdy hráč 1 jede na bugině a hráč 2 jde pěšky není povolena, a to i v případě, že by se na ní oba dva hráči shodli. Prosím, aby hráči nežádali využití dopravy své soupeře z důvodů rozdílného věku, či kvůli zdravotnímu stavu. Důvod povolení bugin je  jen  ten, aby se případně umožnily dohrát i zápasy, které by se bez jejich využití dohrály jen s obtížemi, např. hra před setměním . Pokud jeden z hráčů dopravu používat nechce, je zakázaná. Měřící zařízení jsou povolena.

Přihlašování:

      Do soutěže se mohou přihlašovat pouze členové GC Austerlitz  s HCP max. 36 (domovské  i  nedomovské členství ) a výhradně přes www.cgf.cz  ( na www.cgf.cz  je zadán k 30.4.2020 https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=611079002 . Každý hráč, který nehrál jamkovku v roce 2019, musí na sebe  poslat mailový kontakt, který bude používán  jen pro účely jamkovky 2020.  Pokud hráč odehrál jamkovku v roce 2019, nemusí  mailový kontakt znovu  zasílat, pokud jej nechce měnit.  Kontakt zašlete na adresu gcarozhodci@gmail.com. Hráči, kteří kontakt nezašlou budou před losováním ze soutěže vyřazeni ( rozhodčí si nebude ověřovat, zda na hráče existuje případně i  nějaký jiný kontakt ).. . Uzávěrka přihlášek byla kvůli uzavření hřiště posunuta z původního termínu - 27.3.2020  v  9.00 až do termínu, kdy bude hra na hřišti opět povolena. Ihned poté bude jamkovka rozlosována.  Maximální kapacita turnaje je 64 hráčů v jednotlivé kategorii. Pokud bude kapacita překročena, budou do turnaje přijati  hráči dle platného HCP ( v případě rovnosti , bude upřednostněn dříve přihlášený hráč ). 

Losování turnaje

      V obou kategoriích platí, že jako č. 1. je nasazen loňský mistr a mistryně a na další místa v pavouku se nasazují dle platného HCP v době přihlášení  ( v případě rovnosti je dalším kritériem, kdo se přihlásil do turnaje dříve ).  Počty nasazených se bude odvíjet od počtu přihlášených. V kategorii mužů bude nasazeno 16 mužů, pokud bude přihlášeno 32 hráčů a více. Při menší počtu přihlášených jich bude nasazeno 8. U žen  to bude8 hráček, při startu 16 a více hráček. Jinak budou nasazeny hráčky 4. Ostatním přihlášeným hráčům bude místo v soutěžním „pavouku“ určeno losem. Limit HCP pro přihlášení je 36.  Z důvodu srovnání skutečného počtu přihlášených hráčů s počtem nezbytným pro průběh soutěže mohou někteří hráči v prvním kole získat volný los. Rozlosování proběhne na zasedání správní rady GCA dne 27.3.2020.

Časový harmonogram                                                                                                                                                                           

      Turnaj bude probíhat v období  bude upřesněno 2020 - 11.9.2020. Přesný rozpis kol bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek - až bude znám celkový počet přihlášených hráčů.

Ostatní:                                                                                                                                                                                                   

      Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen výsledek zápasu  na mail gcarozhodci@gmail.com. Výsledek hlásí vítěz zápasu. Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného hracího kola. Jednotlivá kola turnajového pavouka se mohou v závislosti na odehraných zápasech prolínat. Nedohodnou-li se hráči na odehrání předepsaného kola, jsou povinni tuto skutečnost oznámit STK GCA na e-mail: gcarozhodci@gmail.com.   Nedostaví-li se kterýkoliv hráč v termínu k utkání, je diskvalifikován a utkání prohrává. Nedostaví-li se oba hráči, je utkání skrečováno a dále nepostupuje žádný hráč. V případě nejasností a sporů by hráči měli nejprve požádat o stanovisko soutěžní výbor turnaje, který vydá konečné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

soutěžní výbor: STK GCA (  Robert Varta, Roman Nagy, Aleš Kavín )                       rozhodčí soutěže : Robert Varta,