Převod členství: pokyny

Pokyny při převodu členství v GCA na jinou osobu:

 

1. Chcete-li převést Vaše členství, (pouze u typu členství , které je převoditelné viz . Stanovy GCA) je nutné mít uhrazené roční poplatky v plné výši a to i za rok, ve kterém se převod členství uskuteční.

2. Vyplňte formulář výpovědi členství -ke stažení na www.gca.cz v sekci formuláře. Do formuláře uveďte do horní poloviny stránky Vaše iniciály a do spodní části iniciály nového člena. Nový člen dále vyplní přihlášku ke členství v GCA-přihláška ke stažení na www.gca.cz v sekci formuláře GCA, přihláška je také k dispozici na recepci hřiště nebo u sekretáře klubu. Chcete –li zapsat HCP na server ČGF přiložte doklad o složení zkoušky golf.způsobilosti (kopie nebo originál).

3.Poplatek za převod členství v GCA činí 1.000,-Kč.Částku uhraďte na účet klubu(var.symbol reg.číslo stávajícího člena) nebo u sekretáře klubu.

4. Formulář výpovědi členství (notářsky ověřený), přihlášku ke členství a kopii dokladu o úhradě poplatku za převod můžete poslat do klubu el.poštou, českou poštou, vhodit do schránky u recepce nebo předat přímo sekretáři.

5. Změna majitele členství v GCA bude provedena po schválení SR GCA dle Stanov GCA přičemž SR GCA zasedá jednou měsíčně. Od doby zapsání na server ČGF může začít využívat nový člen členství v GCA. Zápis na serveru ČGF si můžete ověřit na www.cgf.cz. Zde do databáze hráčů ČGF napíšete jméno nového člena a zjistíte zda je u jména uvedeno člen GCA v tomto případě byla již změna provedena a využívat členství v GCA může pouze nový člen.Na recepci hřiště si vyzvedněte provizorní hrací certifikát.

6. Do 30-ti dnů od doručení přihlášky obdrží nový člen českou poštou členský certifikát GCA, kartu ČGF a kartu GCA.

V případě nejasností při vyřizování převodu členství kontaktujte sekretáře GCA.

 
napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>