Přestupní řád

Přestupní řád GCA pro členy reprezentačních družstev a členů TCM.

 

Schváleno SR GCA dne 31.5.2009

Přestupní řád se týká všech členů reprezentačních družstev GCA a členů TCM GCA zařazených do tréninkových programů bez ohledu na skutečnost zda jsou členy GCA od prvopočátku či přestoupili z jiného klubu.

Všichni členové (viz. výše definovaní) kteří se rozhodnou odejít do jiného klubu a reprezentovat jej, netýká se schváleného hostování,musí postupovat dle platných stanov GCA a přestupního řádu ČGF. SR GCA umožní reprezentovat tomu to členu jiný klub po uhrazení odstupného dle roků po které využíval výhod zařazení do tréninkových programů.

1. Člen který byl zařazen do tr. programu po dobu 12 měsíců či kratší - uhradí 25 000,- Kč

2.Člen zařazený do tr. programu po dobu delší než 1 rok uhradí za každý i započatý rok - 25 000,- Kč, maximálně však 100.000,- Kč bez ohledu na počet roků v tr. programu.

3.Člen zařazený do tr. programu který přišel z jiného klubu a opět se dostejného klubu ze kterého přestoupil do GCA vrací a nebyl zařazen do tr.programu déle než 1 rok bude pro daný klub uvolněn bez odstupného.

4.Člen který chce daného přestupového řádu využít je povinen uhradit stanovené odstupné v plné výši při podání žádosti o přestup a to i včetně DPH, Výše odstupného je stanovena bez DPH.

 
napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>