Novinky

Informace k předsezónní přípravě

V pátek 30.3. se konalo druhé zasedání nově zvolené správní rady, které se věnovalo především činnosti reprezentace, systému organizace soutěžního golfu GCA a také rozpočtu schválenému na valné hromadě klubu v únoru.
Se všemi podstatnými informacemi budete postupně seznámeni, nyní Vás budu informovat s těmi, které jsou neodkladné.

 

1) Tréninkový systém se rozčlenil na TCM (sdružuje všechny členy reprezentace a týmy Naděje a Šance) a dále na Přípravku a Školní Golf.
Vedoucím TCM byla jmenovaná Radka, ostatní dva tréninkové systémy řídí p. Válka

2) 31.3. skončilo zimní tréninkové období. Všichni hráči trénující s externím trenérem mají nárok na proplacení lekcí za toto období podle podmínek stanovených v říjnu loňského roku. Lekce budou proplaceny na základě účtenky vystavené a podepsané externím trenérem. Tyto doklady musíte předložit do 21.4. p. Sedláčkovi, jiný typ dokladu nebo pozdní předložení nebude akceptováno.

3) 1.4. začíná předsezónní příprava. Podmínky předsezónní přípravy s externím trenérem jsou změněny tak, že každý hráč má nárok na proplacení částky 1000 Kč za měsíc, opět po předložení účtenky dokladující odtrénované a proplacené lekce. Větší část přípravy bude probíhat na campech s HeadPro GCA.

4) Na velikonoční pondělí 9.4. byl plánován v rámci turnaje Velikonoční Beránek Pro-Am za Vaší povinné účasti. Tento systém byl po dohodě přeložen na jiný termín, proto se přihlašte do turnaje v libovolných dvojicích. Camp v sobotu 7.3. a utkání s Jinačkami 8.3. se uskuteční. Ubytování na tento víkend si hradíte sami, obědy a večeře v sobotu a neděli budou pro Vás zajištěny.

Za SR GCA
Josef Vlašín, manager reprezentace

 
napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>