Články na Home stranu

VALNÁ HROMADA GCA 28.1.2013

Ve Slavkově u Brna 1.12.2012

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 28.1.2013 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

3. Volba orgánů VH

- předsedající

- mandátová, návrhová a volební komise

- zapisovatel a ověřovatelé zápisu

4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2012.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2012 a její schválení.

6. Zpráva o činnosti TCM GCA za rok 2012.

7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2012.

8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2013 a jeho schválení.

9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr

 

 

Prezence proběhne v místě konání VH od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání VH.

 

 

Za Správní radu GCA

JUDr.Jiří Kovář

Prezident GCA

 
 
napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>