Články na Home stranu

VALNÁ HROMADA 2014

                                                    Ve Slavkově u Brna  13.12.2014

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou členskou schůzi,

 

která se bude konat 26.1.2015 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů členské schůze

       - předsedající

       - mandátová, návrhová a volební komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2014.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2014 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti reprezentace  GCA za rok 2014.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2014.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2015 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 

 Přílohy:

Rozpočet 2015

Teze pro budoucí smlouvu mezi GCA a GIA

 Plná moc                                            


 
 

Soubory ke stažení

Rozpočet

Rozpočet

Teze pro budoucí smluvu mezi GCA a GIA

Teze pro budoucí smluvu mezi GCA a GIA

Plná moc

Plná moc

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>