Články na Home stranu

ŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE GCA

13.1.2014 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou členskou schůzi,

 

která se bude konat 10.2.2014 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1, Slavkov u Brna

 

 

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů členské schůze

       - předsedající

       - mandátová, návrhová a volební komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2013.

  5. Zpráva o hospodaření za rok2013 ajejí schválení.

  6. Zpráva o činnosti reprezentace  GCA za rok 2013.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2013.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok2014 ajeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 Výsledky hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 naleznete v příloze.

 


 
 

Soubory ke stažení

Výsledky hospodaření 2013 ,Rozpočet 2014

Výsledky hospodaření 2013 ,Rozpočet 2014

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>