Články na Home stranu

Pozvánka na Valnou hromadu

                                                                                  

                                                         Ve Slavkově u Brna  1.12.2017

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

 

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

 

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

 

 

která se bude konat 29.1.2018 v 18.00hod. v klubovně GCA

 

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

     Program:

 

 

   1. Zahájení.

 

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

 

   3. Volba orgánů valné hromady

 

       - předsedající

 

       - mandátová a návrhová komise

 

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

 

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2017.

 

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a její schválení.

 

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2017.

 

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2017.

 

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2018 a jeho schválení.

 

  9. Diskuse.

 

10. Usnesení.

 

11. Závěr.

 

 

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

 

Přílohy:

Plná moc

Výsledky hospodaření

Jednací řád                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                               

 

 
 

Soubory ke stažení

Jednací řád

Jednací řád

Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>