Články na Home stranu

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu GCA

                                                                                    Ve Slavkově u Brna  16.9.2013

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 svolává mimořádnou valnou hromadu,

 která se bude konat 3.10.2013 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

                           Program:

                           1. Zahájení.

                           2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.

                           3. Volba orgánů VH

                               - předsedající

                               - mandátová a návrhová komise

                               - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

                           4. Změna stanov GCA.

                           5. Diskuse.

                           6. Usnesení.

                           7. Závěr.

 

 Prezence proběhne v místě konání VH od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání VH.

                                         

                                                                             Za Správní radu GCA

                                                                                  JUDr.Jiří Kovář

                                                                                  Prezident GCA

 

Návrh změny stanov a výsledky hospodaření GCA naleznete v příloze.

 

 
 

Soubory ke stažení

Hospodaření GCA

Hospodaření GCA

Návrh změny stanov GCA

Návrh změny stanov GCA

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>