Články na Home stranu

Členská schůze GCA 2016

 

                                                                     

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou členskou schůzi,

 

která se bude konat 25.1.2016 v 17.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

  

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů členské schůze

       - předsedající

       - mandátová, návrhová a volební komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Schválení Stanov GCA dle novely Občanského zákoníku a zákona o korporacích.

  5. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2015.

  6. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a její schválení.

  7. Zpráva o činnosti reprezentace  GCA za rok 2015.

  8. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2015.

  9. Volba prezidenta GCA.

10. Volba členů SR.

11. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2016 a jeho schválení.

12. Diskuse.

13. Usnesení.

14. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání členské schůze od 16.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání členské schůze.

 

S ohledem na novelu Občanského zákoníku § 252 odst.1 je nutná účast více než 50% všech členů s hlasovacím právem.

 

 Přílohy:

1.Stanovy GCA -nové

2.Jedancí, volební a hlasovací řád

3.Plná moc-vzor                                      

                                                               

 

Soubory ke stažení

Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření

Stanovy GCA -návrh

Stanovy GCA -návrh

Jednací, volební a hlasovací řád

Jednací, volební a hlasovací řád

Plná moc

Plná moc

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>