Články na Home stranu

Karty ČGF 2018

line

Vážení členové,

karty ČGF na rok 2018 si můžete vyzvednout od 7.4.2018 na recepci po uhrazení ročního členského poplatku.

Jestliže jste si vyřizovali nové členství, bude karta na recepci k vyzvednutí později, jelikož výroba karet u ČGF trvá cca 20 dní.

Všechna veřejné členství v GCA končí dle Stanov GCA 31.12. roku vstupu. Pokud jste tedy poplatek za veřejné členství neuhradili do konce roku 2017 a tím si veřejné členství neprodloužili na letošní rok  tak veřejné členství v GCA již není aktivní. V tomto případě zde Vaše karta není a musíte si vyřídit členství znovu dle pokynů na www.gca.cz   -  pokyny k vyřízení členství.

Děkujeme.

 

MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE 2018

line( DUBEN - ZÁŘÍ. 2018 )

 

Přihlašování:

Do soutěže se mohou přihlašovat pouze členové GC Austerlitz ( domovské  i  nedomovské členství ) a to výhradně přes www.cgf.cz -  http://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=531973772 ( turnaj je vypsán k datu rozlosování soutěže,  tj. 2.4.2018 ).  Detailní propozice jsou uvedeny v příloze turnaje. Každý hráč , který nehrál jamkovku v roce 2017, musí na sebe  poslat mailový kontakt, který bude používán  jen pro účely jamkovky 2018.  Pokud hráč odehrál jamkovku v roce 2017, nemusí  mailový kontakt znovu  zasílat, pokud jej nechce měnit. Kontakt zašlete na adresu gcarozhodci@gmail.com. Hráči, kteří kontakt nezašlou budou před losováním ze soutěže vyřazeni ( rozhodčí si nebude ověřovat, zda na hráče existuje případně i  nějaký jiný kontakt ). Uzávěrka přihlášek je 1.4.2018 v 18.00. Rozlosování proběhne na Klubovém turnaji  01 - Velikonočním beránkovi,  dne  2.4.2018.


Pozvánka na Valnou hromadu

line

                                                                                  

                                                         Ve Slavkově u Brna  1.12.2017

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

 

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

 

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

 

 

která se bude konat 29.1.2018 v 18.00hod. v klubovně GCA

 

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

 

     Program:

 

 

   1. Zahájení.

 

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

 

   3. Volba orgánů valné hromady

 

       - předsedající

 

       - mandátová a návrhová komise

 

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

 

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2017.

 

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a její schválení.

 

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2017.

 

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2017.

 

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2018 a jeho schválení.

 

  9. Diskuse.

 

10. Usnesení.

 

11. Závěr.

 

 

 

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

 

Přílohy:

Plná moc

Výsledky hospodaření

Jednací řád                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                               

 

Otevření Indooru ve Slavkově

line

Nově zbudovaný Indoor Golf  byl otevřen 2.12. 2017 a nachází  se v areálu golfového hřiště, v budově Spike baru. 
Indoor Golf .je vybaven 2 simulátory Foresight s širokoúhlým plátnem o rozměru 5*3m, putovacím prostorem, barem a fitting dílnou.  

Pro trénink s trenérem můžete využít  Head Measurement Technology – převratnou novinku, která hráčům poskytne kompletní obraz o výkonu hlavy hole. S HMT můžete okamžitě vidět kritické hodnoty jako rychlost hlavy hole, horizontální přiblížení hole, smash faktor, dynamický loft a lie a dokonce i místo odrazu míče od hole s nesrovnatelnou přesností. 

Rezervace

Online na TeeTime , nebo na telefonním čísle 544 221 963.

Běžný provoz

Zařízení po-pá 9–16h po-pá 16–21h a víkend
Simulátor (60min) 350 Kč 400 Kč 
Vstup s trenérem 300 Kč 350 Kč

 

Upomínka úhrady ročních příspěvků 2017

line

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit, že dle klubové evidence celkem 32 majitelů členství neuhradilo členský příspěvek na rok 2017.

Stanovený termín úhrady uplynul 31.3.2017.

Nebudou-li členství uhrazena do 10.12.2017  budou k 15.12.2017 zrušena.

Informace k platbě:

Název formy členství

Výše příspěvku

Osobní členství              16.000,- Kč

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ)

             11.500,- Kč

Dětské členství (dítě člena s OČ nebo POČ max. do věku 18-ti let)

              1.500,- Kč

Studentské členství (po dobu studia, max. do 26-ti let věku)

               3.500,- Kč

Seniorské členství (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)

             11.500,- Kč

Vzhledem k výše popsané situaci si Vás tímto dovolujeme informovat, že dle „Stanov GCA“ článek III.6, bylo Vaše členství v GCA od 1.8.2017 POZASTAVENO.

           Způsob provedení platby:

 • Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u MONETA MONEY BANK:číslo účtu: 593904514/0600 Dále je NUTNO uvést: variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA).Platí princip: 1 platba = 1 člen.                                                                            

   

  Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

  Ve Slavkově u Brna, 1.12.2017

   

                                                                                                                            

Výsledky Mistrovství klubu 2017

Výsledky Mistrovství klubu 2017

line

MK - ve hře na rány

Muži:

1.Kostelka Vojtěch

2.Hromádka Martin

3.Siegel David


Ženy:

1.Nebeská Lenka

2.Chaloupková Gabriela

3.Šindelářová Barbora


Kadeti:

Darovec Michal , Nebeská Lenka


Mid Amatéři:

Chaloupka Michal, Kozáková  Vladislava


Senioři:

Chaloupka Michal, Hůrková Jana


MK - ve hře na jamky:

1.Siegel David

2.Jochman Vojtěch

3.Dostál Vítězslav

 

1.Šindelářová Barbora

2.Nebeská Lenka

3.Kozáková Vladislava


Gratulujeme!!!Za SR GCA Marta Svobodová


Slavkov hostil Pohár Moravských klubů 2017

Slavkov hostil Pohár Moravských klubů 2017

line

V neděli 10.9. se na našem hřisti konala obnovená premiéra prestižního klání moravských týmů, které v minulých letech hostil golfový areál Ostravice…

line
MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE 2017
 
Vážení golfisté, vážené golfistky,  
I v letošním roce se koná Mistrovství klubu v jamkové hře. Určitě si chcete jamkovku zahrát, a tak se nezapomeňte přihlásit .
 
Základní informace

Uzávěrka přihlášek je 16.4.2017 v 18.00 ( jen pro členy  GC Austerlitz  s HCP 36 a lepší )
Hraje se  - od 18.4. do 15.9. 2017, přesný rozpis kol bude upřesněn 18.4.2017  podle počtu přihlášených
Rozlosování - proběhne na Klubovém turnaji 03 - Velikonočním beránkovi - dne 17.4.2017
Kompletní propozice - příloha mailu a příloha turnaje na www.cgf.cz ( 17.4.2017 - http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=505021184 )

jak se přihlásit :
krok 1 - přihlášení na serveru cgf - http://www.cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=505021184
( turnaj je vypsán k 17.4.2017 )
krok 2 - zaslání kontaktního mailu na adresu - gcarozhodci@gmail.com. ( pokud jste hráli turnaj minulý rok , kontakt zasílat nemusíte, pokud zůstává stejný jako v roce 2016 )
 
Pro přijetí hráče( ky) do turnaje je nutné splnit oba dva kroky, tedy i zaslat kontaktní mailovou adresu. Povinnost mailového kontaktu se vztahuje jen na hráče, kteří nehráli jamkovku v roce 2016 a byla zavedena protože :
1. je tak zaručeno, že kontakty jsou aktuální a funkční
2. v případě, že se hráči nedohodnou na termínu bude možné posoudit, zda za to mohou oba dva hráči nebo jen jeden
 
Hráč(ka) musí zaslat kontakt mailem na gcarozhodci@gmail.com, aby odpadly případné dohady zda byl či nebyl kontakt předán . Pokud hráč  ( který nehrál vloni ) neodešle kontakt nejpozději do uzávěrky turnaje - nebude do turnaje přijat. Po rozlosování - hráči před zahájením každého  kola dostanou kontakt na soupeře a následně si domluví termín utkání. 
 
Přejeme hezkou hru.  STK GCA  

Czech International Amateur Championship 2017

Czech International Amateur Championship 2017

Kateřina Vlašínová získává zlato!

line

Jeden z nejdůležitejších turnajů, a to Mezinárodní mistrovství ČR na rány, se odehrál ve dnech 9.-12.8.2017 na hřišti Kunětická Hora. 

Na startovní listině samozřejmě nechyběli ani zástupci Golf Clubu Austerlitz. Mezi muži se tohoto klání zúčastnili Vojtěch Kostelka, Lukáš Zušťák, David Siegel a Jaromír Černý jun. Největší pozornost si však zaslouží výsdleky hráče Martina Hromádky, který se po třech kolech (71, 72, 74) umístil na krásném dělením 11.místě. 

V ženách se již tradičně soutěže zůčastily hráčky Barbora Šindelářová a Melanie Šmejkalová. 

 

Velkou hru však opět předvedla Kateřina Vlašínová, která v rámci svých dní v ČR jako již tradičně absolvovala tento turnaj s velkým nadhledem a grácií. I přes veškeré komplikace, které zapříčinilo špatné počasí se po prvních dvou kolech odehraných v paru, Kateřina chytla šance a třetí den zahrála velmi dobrý výsledek 69 ran. 

Kateřina Vlašínová si tak zajistila obhajobu titulu Mezinárodní mistryně České republiky ve hře na rány a o ránu tak porazila svoji rakouskou soupeřku.


Nejen Kateřině, ale i všem zůúčastněným reprezentantům Golf Club Austerlitz a správní rada vedená panem prezidentem JUDr. Kovářem a víceprezidentem panem Ing. Sedláčkem děkuje za vzornou reprezentaci klubu a gratuluje ke všem výsledkům.


<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  |  další >>
strana: 2 / 21   celkem: 206 záznamů
 
aktuality z klubu
 
3.01.2019 line Pro platbu ze zahraničí >> 3.01.2019 line Pokyny pro změny HCP >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>