GCA

Články na Home stranu


Informace o úhradě ročních příspěvků 2018

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.1.2018 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA.

Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2018, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2018

Osobní členství  14.700,-  

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 9.900,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.500,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) 2.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 9.900,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

Veřejné členství 4.000,-

Udržovací poplatek  6.000,-


Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2018

Osobní členství 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka či druh/družka člena s OČ) 11.500,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.500,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku –  potvrzení o studiu) 3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let)11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,-

Firemní členství ZLATÉ 34.000,-

Veřejné členství 4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2018

variabilní symbol: Členské číslo ČGF (platné pro GCA – 028xxxx) číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

IČ firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2018

Karta člena ČGF pro rok 2018 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 1.4.2018 na recepci hřiště proti dokladu o zaplacení poplatku.

 

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2018.

 

Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2018  je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku  IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž  žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2018. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2018. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA  uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2018.

 

 

 

Ve Slavkově u Brna, 31.1.2018        

 

 

 
 
napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
7.01.2018 line Pokyny pro změny HCP >> 13.03.2018 line Info k platbě ze zahraničí >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>