GCA

Články na Home stranu

                                                            Ve Slavkově u Brna  1.12.2016

 


SPRÁVNÍ RADA GOLF CLUBU AUSTERLITZ

 

se sídlem ve Slavkově u Brna, Na golfovém hřišti 1510

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat 30.1.2017 v 18.00hod. v klubovně GCA

Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna

 

    Program:

 

   1. Zahájení.

   2. Schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu.

   3. Volba orgánů valné hromady

       - předsedající

       - mandátová, návrhová a volební komise

       - zapisovatel a ověřovatelé zápisu

  4. Výroční zpráva prezidenta GCA za rok 2016.

  5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a její schválení.

  6. Zpráva o činnosti TCM a reprezentace GCA za rok 2016.

  7. Zpráva o činnosti STK GCA za rok 2016.

  8. Návrh rozpočtu GCA pro rok 2017 a jeho schválení.

  9. Diskuse.

10. Usnesení.

11. Závěr.

 

Prezence proběhne v místě konání valné hronady od 17.00hod.Rozhodným dnem pro posouzení hlasování je datum registrace v GCA, které musí být minimálně v den konání valné hromady.

 

Plnou moc a hospodaření GCA 2016 naleznete v příloze.

 

                                                        

 
 

Soubory ke stažení

Rozpočet 2017

Rozpočet 2017

Plná moc

Plná moc

 

napište námvytisknout

<< zpět

 
aktuality z klubu
 
7.01.2018 line Pokyny pro změny HCP >> 13.03.2018 line Info k platbě ze zahraničí >> 7.01.2018 line Úřední hodiny sekretáře GCA >>