Uzavření celého areálu Austerlitz Golf Resort !!!

Správní rada GCA si Vás dovoluje informovat, že v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  a rozhodla že: zakazuje s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Golfový resort ve Slavkově u Brna  je tedy po dobu trvání výše uvedeného opatření uzavřen!

 

Děkujeme Vám za pochopení.

Za Správní radu GCA

Ing. Jaroslav Sedláček

viceprezident GCA