Pokyny pro změny HCP

Vždy, když budete požadovat úpravu HCP hráče/ky na serveru www.cgf.cz, pošlete na stk@gca.cz žádost s těmito údaji: Jméno a příjmení, Slovenské reg. číslo, České reg. číslo

 

Následně STK GCA ověří HCP hráče/ky na slovenském serveru www.skga.sk k danému dni a zapíše jej na český server.Posílejte tyto žádosti vždy v okamžiku, kdy víte, že hráči/ky budou hrát v ČR a už do té doby nebudou hrát na Slovensku, protože pak se jim mění HCP „obden" a to není nutné, ledaže byste potřebovali upravit HCP před uzávěrkou nějakého turnaje, aby byli do turnaje přijati, jinak to stačí jednou vždy před turnajem v ČR.V případě požadavku zaznamenat konkrétní turnaj, je nutno tento požadavek oznámit a STK GCA na server zadá namísto "Převzetí HCP ze zahraničí" status "Turnaj v zahraničí" ve smyslu Dodatku č. V. Hendikepového systému EGA. – viz níže.V případě požadavku zadání konkrétního turnaje na server www.cgf.cz, zašlete vždy SCAN ScoreCard s razítkem pořádajícího klubu. Pro HCP 9,9 a nižší, zašletetaké SCAN výsledkové listiny. Bez tohoto dokumentu nelze turnaj v zahraničí zapsat.

Ing.Robert Varta +420 777 666 234

DODATEK V - Hlášení výsledků dosažených v zahraničí

Je povinností hráče, aby Hendikepové komisi domovského klubu nahlásil včas všechny výsledky dosažené v soutěžích v zahraničí pořádaných zahraničním klubem jiné golfové asociace. Uznat lze pouze výsledky dosažené v soutěži na hřišti znormovaném pomocí systému USGA Course Rating. Hráč musí předat Hendikepové komisi domovského klubu potvrzenou scorekartu. Hráči s hendikepem9,9 anižším musí předat též výsledkovou listinu soutěže. Výsledek musí hráč nahlásit před startem v další soutěži, neboť na serveru ČGF musí být výsledky zpracovány ve správném časovém sledu.Hendikepová komise domovského klubu rozhodne, zda hráči hlášený výsledek uzná, upraví hráči jeho hendikep podle Hendikepového systému ČGF a změní hráči jeho hendikep na serveru ČGF. Pokud hráč nahlásí výsledek ze zahraničí až po svém startu v jiné soutěži, nelzevýsledek uznat na úpravu hendikepu.