ROČNÍ POPLATKY PRO ROK 2020

 

 

Vážení členové Golf Clubu Austerlitz, dovolujeme si Vás informovat, že dne 3.2.2020 v Golfhotelu Austerlitz proběhla řádná Valná hromada GCA. Vzhledem k začátku nové golfové sezóny, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaplacení ročních členských příspěvků na rok 2020, jejichž výše byla schválena Valnou hromadou GCA.

 

Výše poplatků pro rok 2020 činí: 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení do 31.3.2020

Osobní členství 14.900,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka člena s OČ) 10.900,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 2.600,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 10.400,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 32.000,-

Firemní členství ZLATÉ 32.000,-

Veřejné členství 4.000,-

Udržovací poplatek 6.000,-

 

Název formy členství a kategorie příspěvků: Výše příspěvků v Kč při uhrazení po 31.3.2020

Osobní členství 16.000,-

Přidružené osobní členství (manžel/manželka s OČ) 12.000,-

Dětské členství ( max do věku 18-ti let) 1.600,-

Studentská kategorie (po dobu studia, max. do 26-ti let věku – potvrzení o studiu) 3.500,-

Seniorská kategorie (dostupnost pro muže od 60-ti let, ženy od 55-ti let) 11.500,-

Firemní členství STŘÍBRNÉ 34.000,-

Firemní členství ZLATÉ 34.000,-

Veřejné členství 4.000,-

 

Způsob provedení platby:

Úhradu příspěvků lze provést pouze bankovním převodem na účet GCA u GE MONETA Money BANK: číslo účtu: 593904514/0600

Dále je nutno uvést: specifický symbol: 2020

variabilní symbol: Členské číslo ČGF ,  číslo GCA nemá nový člen ten uvede rodné číslo

firmy (platné pouze pro firemní členství)

Platí princip: 1 platba = 1 člen.

Příspěvky musí být uhrazeny do 31.3.2020

Karta člena ČGF pro rok 2020 bude po zaplacení ročních příspěvků k vyzvednutí od 1.4.2020 na recepci hřiště proti dokladu o zaplacení poplatku. 

Upozornění: Vstup na hřiště bude umožněn pouze s „Členskou kartou ČGF“ na rok 2020.

 Pro možnost využít placení pouze udržovacího členského ročního příspěvku pro rok 2020 je nutné doručit SR GCA ke schválení žádost dle článku IV./7 stanov GCA. SR GCA vyhoví žádosti pouze z vážných důvodů, přičemž žádosti musí být doručeny SR GCA nejpozději k 31.3.2020. V případě schválení žádosti musí být částka 6.000,-Kč připsána na účet GCA do 15.4.2020. V případě neschválení žádosti je povinností člena, dle rozhodnutí VH GCA uhradit roční poplatek v plné výši dle typu členství.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nové golfové sezóny 2020.

Ve Slavkově u Brna, 5.2.2020

 SR GCA